Švietimas ir profesinis mokymas

01-09-2017

Remiantis subsidiarumo principu už švietimo ir mokymo politiką visų pirma yra atsakingos valstybės narės, o Europos Sąjunga tik remiamąjį vaidmenį. Vis dėlto kai kurie iššūkiai – senėjanti visuomenė, darbo jėgos įgūdžių trūkumas, pasaulinė konkurencija ir ikimokyklinis ugdymas – yra bendri visoms valstybėms narėms, todėl reikia, kad šalys imtųsi suderintų veiksmų, dirbtų išvien ir vienos iš kitų mokytųsi[1].

Remiantis subsidiarumo principu už švietimo ir mokymo politiką visų pirma yra atsakingos valstybės narės, o Europos Sąjunga tik remiamąjį vaidmenį. Vis dėlto kai kurie iššūkiai – senėjanti visuomenė, darbo jėgos įgūdžių trūkumas, pasaulinė konkurencija ir ikimokyklinis ugdymas – yra bendri visoms valstybėms narėms, todėl reikia, kad šalys imtųsi suderintų veiksmų, dirbtų išvien ir vienos iš kitų mokytųsi[1].