Aukštasis mokslas

01-09-2017

Vadovaujantis subsidiarumo principu, sprendimai dėl aukštojo mokslo politikos priimami atskirų valstybių narių lygmeniu. Todėl ES vaidmuo yra daugiausia remti ir koordinuoti veiklą. Imdamasi veiksmų aukštojo mokslo srityje Sąjunga siekia šių pagrindinių tikslų: skatinti studentų ir darbuotojų judumą, abipusį diplomų ir studijų trukmės pripažinimą ir aukštojo mokslo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą.

Vadovaujantis subsidiarumo principu, sprendimai dėl aukštojo mokslo politikos priimami atskirų valstybių narių lygmeniu. Todėl ES vaidmuo yra daugiausia remti ir koordinuoti veiklą. Imdamasi veiksmų aukštojo mokslo srityje Sąjunga siekia šių pagrindinių tikslų: skatinti studentų ir darbuotojų judumą, abipusį diplomų ir studijų trukmės pripažinimą ir aukštojo mokslo įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą.