Jaunimas

01-09-2017

Jaunimo politika – nacionalinės politikos sritis. Valstybių narių teisės aktai tarpusavyje nederinami. Todėl ES vaidmuo – remiamasis. Jaunimo mainai ES viduje ir su trečiosiomis šalimis skatinami pagal programos „Erasmus+“ jaunimo veiklai skirtą dalį. Kaip rodo Europos solidarumo korpuso ir „DiscoverEU“ iniciatyvos, per pastaruosius kelerius metus Europos Sąjunga sustiprino jaunimo politiką.

Jaunimo politika – nacionalinės politikos sritis. Valstybių narių teisės aktai tarpusavyje nederinami. Todėl ES vaidmuo – remiamasis. Jaunimo mainai ES viduje ir su trečiosiomis šalimis skatinami pagal programos „Erasmus+“ jaunimo veiklai skirtą dalį. Kaip rodo Europos solidarumo korpuso ir „DiscoverEU“ iniciatyvos, per pastaruosius kelerius metus Europos Sąjunga sustiprino jaunimo politiką.