Kalbų politika

01-09-2017

Siekdama skatinti judumą ir tarpkultūrinį supratimą, Europos Sąjunga (ES) nurodė, kad kalbų mokymasis yra svarbus prioritetas, ir finansuoja daugybę šios srities programų ir projektų. ES nuomone, daugiakalbystė – svarbus Europos konkurencingumo aspektas. Taigi, vienas iš ES kalbų politikos tikslų yra siekti, kad kiekvienas ES pilietis mokėtų ne tik savo gimtąją kalbą, bet ir dar dvi kitas kalbas.

Siekdama skatinti judumą ir tarpkultūrinį supratimą, Europos Sąjunga (ES) nurodė, kad kalbų mokymasis yra svarbus prioritetas, ir finansuoja daugybę šios srities programų ir projektų. ES nuomone, daugiakalbystė – svarbus Europos konkurencingumo aspektas. Taigi, vienas iš ES kalbų politikos tikslų yra siekti, kad kiekvienas ES pilietis mokėtų ne tik savo gimtąją kalbą, bet ir dar dvi kitas kalbas.