Teisė teikti peticiją

01-10-2017

Įsigaliojus Mastrichto sutarčiai kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę pateikti Europos Parlamentui skundo ar prašymo forma peticiją dėl Europos Sąjungos veiklos srities klausimo. Peticijas nagrinėja Europos Parlamento Peticijų komitetas, kuris sprendžia, ar jos yra priimtinos, ir jas nagrinėja.

Įsigaliojus Mastrichto sutarčiai kiekvienas Europos Sąjungos pilietis turi teisę pateikti Europos Parlamentui skundo ar prašymo forma peticiją dėl Europos Sąjungos veiklos srities klausimo. Peticijas nagrinėja Europos Parlamento Peticijų komitetas, kuris sprendžia, ar jos yra priimtinos, ir jas nagrinėja.