Laisvas asmenų judėjimas

01-03-2018

Asmenų laisvė judėti ir gyventi ES yra Sąjungos pilietybės pamatinis akmuo. Ši laisvė nustatyta 1992 m. Mastrichto sutartimi. Pagal Šengeno susitarimus laipsniškai panaikinus vidaus sienas, priimta Direktyva 2004/38/EB dėl ES piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Nepaisant šios teisės svarbos, praėjus dešimčiai metų po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino vis dar išlieka esminių įgyvendinimo kliūčių.

Asmenų laisvė judėti ir gyventi ES yra Sąjungos pilietybės pamatinis akmuo. Ši laisvė nustatyta 1992 m. Mastrichto sutartimi. Pagal Šengeno susitarimus laipsniškai panaikinus vidaus sienas, priimta Direktyva 2004/38/EB dėl ES piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje. Nepaisant šios teisės svarbos, praėjus dešimčiai metų po šios direktyvos įgyvendinimo galutinio termino vis dar išlieka esminių įgyvendinimo kliūčių.