Finansinių paslaugų politika

01-02-2018

Finansinės paslaugos sudaro esminę ES pastangų sukurti ES vidaus rinką laisvo paslaugų ir kapitalo judėjimo srityje dalį. Pasiektą integracijos pažangą galima suskirstyti į tokius etapus: 1) nacionalinių patekimo į rinką kliūčių pašalinimas (1957–1973 m.); 2) nacionalinių teisės aktų ir politikos priemonių suderinimas (1973–1983 m.); 3) vidaus rinkos sukūrimas (1983–1992 m.); 4) bendros valiutos zonos sukūrimas ir laikotarpis iki krizės (1999–2007 m.) ir 5) pasaulinė finansų krizė ir pokrizinė reforma (nuo 2007 m.). Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES kyla naujų sunkumų, kurie gali turėti įtakos finansinių paslaugų sektoriui ES ir už jos ribų.

Finansinės paslaugos sudaro esminę ES pastangų sukurti ES vidaus rinką laisvo paslaugų ir kapitalo judėjimo srityje dalį. Pasiektą integracijos pažangą galima suskirstyti į tokius etapus: 1) nacionalinių patekimo į rinką kliūčių pašalinimas (1957–1973 m.); 2) nacionalinių teisės aktų ir politikos priemonių suderinimas (1973–1983 m.); 3) vidaus rinkos sukūrimas (1983–1992 m.); 4) bendros valiutos zonos sukūrimas ir laikotarpis iki krizės (1999–2007 m.) ir 5) pasaulinė finansų krizė ir pokrizinė reforma (nuo 2007 m.). Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES kyla naujų sunkumų, kurie gali turėti įtakos finansinių paslaugų sektoriui ES ir už jos ribų.