Konkurencijos politika

01-02-2018

Pagrindinis ES konkurencijos taisyklių tikslas – sudaryti sąlygas tinkamam Sąjungos vidaus rinkos, kaip pagrindinės ES piliečių, įmonių ir visos visuomenės gerovės varomosios jėgos, veikimui. Šiuo tikslu Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama išvengti vidaus rinkos konkurencijos apribojimų ir iškraipymų. Kalbant konkrečiau, sutartimi draudžiami antikonkurenciniai įmonių susitarimai ir dominuojančių įmonių piktnaudžiavimas padėtimi rinkoje, kurie gali neigiamai paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Be to, ES masto įmonių susijungimą ir perėmimą kontroliuoja Europos Komisija, ir tam tikrais atvejais ji gali neleisti jų vykdyti, jei mano, kad dėl to gali reikšmingai sumažėti konkurencija. Taip pat draudžiama teikti valstybės pagalbą tam tikroms įmonėms ar gaminiams, jei ji gali iškreipti konkurenciją, tačiau ją teikti leidžiama tam tikrais atvejais. Konkurencijos taisyklės taip pat taikomos valstybinėms įmonėms, viešosioms paslaugoms ir visuotinės svarbos paslaugoms, tačiau yra numatyta tam tikrų išimčių.

Pagrindinis ES konkurencijos taisyklių tikslas – sudaryti sąlygas tinkamam Sąjungos vidaus rinkos, kaip pagrindinės ES piliečių, įmonių ir visos visuomenės gerovės varomosios jėgos, veikimui. Šiuo tikslu Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama išvengti vidaus rinkos konkurencijos apribojimų ir iškraipymų. Kalbant konkrečiau, sutartimi draudžiami antikonkurenciniai įmonių susitarimai ir dominuojančių įmonių piktnaudžiavimas padėtimi rinkoje, kurie gali neigiamai paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Be to, ES masto įmonių susijungimą ir perėmimą kontroliuoja Europos Komisija, ir tam tikrais atvejais ji gali neleisti jų vykdyti, jei mano, kad dėl to gali reikšmingai sumažėti konkurencija. Taip pat draudžiama teikti valstybės pagalbą tam tikroms įmonėms ar gaminiams, jei ji gali iškreipti konkurenciją, tačiau ją teikti leidžiama tam tikrais atvejais. Konkurencijos taisyklės taip pat taikomos valstybinėms įmonėms, viešosioms paslaugoms ir visuotinės svarbos paslaugoms, tačiau yra numatyta tam tikrų išimčių.