Altiero Spinelli vaidmuo kuriant Europos Sąjungą

21-09-2016

1984 m. vasario 14 d. Europos Parlamentas apsvarstė ir priėmė Europos Sąjungos steigimo sutarties projektą, kuris tekstą parengusio Parlamento komiteto pranešėjo-koordinatoriaus garbei dar vadinamas Spinelli projektu. Po dvejų metų, 1986 m. gegužės 23 d., Altiero Spinelli mirė Romoje. Dabar, praėjus 30 metų, A. Spinelli ir Sutarties projektas, kurį jis rėmė, yra labai svarbūs žvelgiant į Europos Sąjungos integracijos procesą. Sutarties projektas buvo A. Spinelli – žmogaus, kuris tikėjo suvienyta Europa netgi dar prieš gimstant Europos bendrijai – politinės karjeros viršūnė. A. Spinelli minties ir veiklos raidą galima geriau suprasti iš pradžių pažvelgus į argumentus, išdėstytus Ventotenės manifeste, ir į jo veiklą Europos federalistų judėjime iki pat jam ateinant dirbti į Europos institucijas Komisijos nariu, o vėliau – Europos Parlamento nariu. Šis italų politikas per savo karjerą ne tik pats išgyveno įvairius Europos integracijos etapus, bet dažnai juos ir numatė. Iki pat pabaigos jis ryžtingai ir tvirtai siekė tikslo įsteigti Europos šalių politinę sąjungą. Paskutinis žingsnis buvo žengtas institucijoje, kuri, kaip visada manė A. Spinelli, yra pati reprezentatyviausia ir labiausiai tinkanti atlikti pagrindinį vaidmenį integracijos procese – Europos Parlamente.

1984 m. vasario 14 d. Europos Parlamentas apsvarstė ir priėmė Europos Sąjungos steigimo sutarties projektą, kuris tekstą parengusio Parlamento komiteto pranešėjo-koordinatoriaus garbei dar vadinamas Spinelli projektu. Po dvejų metų, 1986 m. gegužės 23 d., Altiero Spinelli mirė Romoje. Dabar, praėjus 30 metų, A. Spinelli ir Sutarties projektas, kurį jis rėmė, yra labai svarbūs žvelgiant į Europos Sąjungos integracijos procesą. Sutarties projektas buvo A. Spinelli – žmogaus, kuris tikėjo suvienyta Europa netgi dar prieš gimstant Europos bendrijai – politinės karjeros viršūnė. A. Spinelli minties ir veiklos raidą galima geriau suprasti iš pradžių pažvelgus į argumentus, išdėstytus Ventotenės manifeste, ir į jo veiklą Europos federalistų judėjime iki pat jam ateinant dirbti į Europos institucijas Komisijos nariu, o vėliau – Europos Parlamento nariu. Šis italų politikas per savo karjerą ne tik pats išgyveno įvairius Europos integracijos etapus, bet dažnai juos ir numatė. Iki pat pabaigos jis ryžtingai ir tvirtai siekė tikslo įsteigti Europos šalių politinę sąjungą. Paskutinis žingsnis buvo žengtas institucijoje, kuri, kaip visada manė A. Spinelli, yra pati reprezentatyviausia ir labiausiai tinkanti atlikti pagrindinį vaidmenį integracijos procese – Europos Parlamente.