Analitinio tyrimo santrauka - Du trilijonai eurų Europos dividendų: ES veiksmų nebuvimo kainos įvertinimas, 2019–2024 m.

18-04-2019

Šis dokumentas yra analitinio tyrimo santrauka, kurioje apibendrinami per ilgalaikį projektą atlikti darbai siekiant nustatyti ir išnagrinėti dėl ES veiksmų nebuvimo įvairių sričių politikoje patiriamus nuostolius. Ši koncepcija, kurią Europos Parlamentas pirmą kartą panaudojo praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, taikoma siekiant kiekybiškai įvertinti, kokia būtų galima nauda šiandieninės Europos ekonomikai įgyvendinant Parlamento pastaruoju metu palaikomas politines iniciatyvas, pradedant nuo platesnės ir gilesnės bendrosios skaitmeninės rinkos, baigiant geriau koordinuojama valstybių narių ir Europos Sąjungos gynybos ir vystymosi politika ar glaudesniu bendradarbiavimu siekiant kovoti su pelno mokesčių vengimu. Nauda visų pirma matuojama papildomu BVP arba racionalesniu viešųjų išteklių naudojimu. Remiantis naujausia analize galima teigti, kad Europos (28 ES valstybių narių) ekonomika gali gauti daugiau kaip 2 200 mlrd. eurų pajamų, jei Sąjungos institucijos tam tikrose srityse patvirtintų Parlamento remiamas politikos priemones ir tos priemonės būtų visiškai įgyvendintos per dešimties metų laikotarpį (2019–2029 m.). Tai faktiškai būtų du trilijonai eurų dividendų – ši suma sudarytų apie 14 proc. viso ES BVP (2017 m. ES BVP siekė 15,3 trln. eurų). Šiuo analitiniu tyrimu siekiama prisidėti prie šiuo metu vykstančių diskusijų dėl ateinančio penkerių metų (2019–2024 m.) trukmės institucinio ciklo Europos Sąjungos politikos prioritetų.

Šis dokumentas yra analitinio tyrimo santrauka, kurioje apibendrinami per ilgalaikį projektą atlikti darbai siekiant nustatyti ir išnagrinėti dėl ES veiksmų nebuvimo įvairių sričių politikoje patiriamus nuostolius. Ši koncepcija, kurią Europos Parlamentas pirmą kartą panaudojo praėjusio amžiaus devintajame dešimtmetyje, taikoma siekiant kiekybiškai įvertinti, kokia būtų galima nauda šiandieninės Europos ekonomikai įgyvendinant Parlamento pastaruoju metu palaikomas politines iniciatyvas, pradedant nuo platesnės ir gilesnės bendrosios skaitmeninės rinkos, baigiant geriau koordinuojama valstybių narių ir Europos Sąjungos gynybos ir vystymosi politika ar glaudesniu bendradarbiavimu siekiant kovoti su pelno mokesčių vengimu. Nauda visų pirma matuojama papildomu BVP arba racionalesniu viešųjų išteklių naudojimu. Remiantis naujausia analize galima teigti, kad Europos (28 ES valstybių narių) ekonomika gali gauti daugiau kaip 2 200 mlrd. eurų pajamų, jei Sąjungos institucijos tam tikrose srityse patvirtintų Parlamento remiamas politikos priemones ir tos priemonės būtų visiškai įgyvendintos per dešimties metų laikotarpį (2019–2029 m.). Tai faktiškai būtų du trilijonai eurų dividendų – ši suma sudarytų apie 14 proc. viso ES BVP (2017 m. ES BVP siekė 15,3 trln. eurų). Šiuo analitiniu tyrimu siekiama prisidėti prie šiuo metu vykstančių diskusijų dėl ateinančio penkerių metų (2019–2024 m.) trukmės institucinio ciklo Europos Sąjungos politikos prioritetų.