Privačių investicijų į kultūros sektorių skatinimas

15-07-2011

Šiuo tyrimu nustatomos privačių investicijų į kultūros sektorių skatinimo tendencijos ES valstybėse narėse. Vykdant šį tyrimą buvo analizuojami empiriniai duomenys, gauti iš apklausos anketų, atvejų tyrimų ir dokumentų analizės. Pateikiama privačių investicijų skatinimo sistemų ir priemonių apžvalga, įskaitant mokesčių sistemą (t. y. kultūros vartojimo bei verslo ir filantropinių investicijų skatinimą), finansų ir bankininkystės programas bei tarpininkavimo priemones. Pateikiamas privačių investicijų į kultūrą Jungtinėse Valstijose ir Europoje palyginimas.

Šiuo tyrimu nustatomos privačių investicijų į kultūros sektorių skatinimo tendencijos ES valstybėse narėse. Vykdant šį tyrimą buvo analizuojami empiriniai duomenys, gauti iš apklausos anketų, atvejų tyrimų ir dokumentų analizės. Pateikiama privačių investicijų skatinimo sistemų ir priemonių apžvalga, įskaitant mokesčių sistemą (t. y. kultūros vartojimo bei verslo ir filantropinių investicijų skatinimą), finansų ir bankininkystės programas bei tarpininkavimo priemones. Pateikiamas privačių investicijų į kultūrą Jungtinėse Valstijose ir Europoje palyginimas.

Išorės autorius

Vesna Čopič (Lead researcher), Aleksandra Uzelac (Study coordinator), Jaka Primorac, Daniela Angelina Jelinčić, Andrej Srakar and Ana Žuvela (IMO - Institute for International Relations)