Programa „Europa piliečiams“ (2014–2020)

10-09-2012

Šiame pranešime siekiama pateikti trumpą siūlomos 2014–2020 m. programos „Europa piliečiams“, kurios tikslas – išsaugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimą Europoje, apžvalgą ir ją kritiškai įvertinti. Remiantis ankstesnių Europos lygmeniu vykdytų aktyvaus pilietiškumo iniciatyvų ir šiuo metu įgyvendinamos programos „Europa piliečiams“ metmenimis, nagrinėjamos naujojo Komisijos pasiūlymo ištakos, turinys ir kitų ES institucijų bei suinteresuotųjų subjektų pateiktas vertinimas. Taip pat nagrinėjami atitinkami pranašumai ir trūkumai ir pateikiamos rekomendacijos, į kurias reikėtų atsižvelgti persvarstant šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Šiame pranešime siekiama pateikti trumpą siūlomos 2014–2020 m. programos „Europa piliečiams“, kurios tikslas – išsaugoti atminimą ir didinti piliečių dalyvavimą Europoje, apžvalgą ir ją kritiškai įvertinti. Remiantis ankstesnių Europos lygmeniu vykdytų aktyvaus pilietiškumo iniciatyvų ir šiuo metu įgyvendinamos programos „Europa piliečiams“ metmenimis, nagrinėjamos naujojo Komisijos pasiūlymo ištakos, turinys ir kitų ES institucijų bei suinteresuotųjų subjektų pateiktas vertinimas. Taip pat nagrinėjami atitinkami pranašumai ir trūkumai ir pateikiamos rekomendacijos, į kurias reikėtų atsižvelgti persvarstant šį pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.