Muitinių bendradarbiavimas laisvės, saugumo ir teisingumo srityje - Muitinių vaidmuo valdant ES išorės sienas

15-04-2011

Šiame tyrime palyginamas dabartinis muitinių vaidmuo valdant išorės sienas su vaidmeniu, kokį jos turėtų atlikti. Susiduriame su didele muitinių ir sienos apsaugos pareigūnų veiksmų neatitiktimi, kuri trukdo sklandžiai vykdyti sienų kontrolę ir kelia pavojų Europos Sąjungos ir jos piliečių saugumui, įskaitant teroristų išpuolius. Šiame tyrime nagrinėjamos šios neatitikties priežastys ir, remiantis tarptautiniais standartais, siūlomi atitinkami sprendimai.

Šiame tyrime palyginamas dabartinis muitinių vaidmuo valdant išorės sienas su vaidmeniu, kokį jos turėtų atlikti. Susiduriame su didele muitinių ir sienos apsaugos pareigūnų veiksmų neatitiktimi, kuri trukdo sklandžiai vykdyti sienų kontrolę ir kelia pavojų Europos Sąjungos ir jos piliečių saugumui, įskaitant teroristų išpuolius. Šiame tyrime nagrinėjamos šios neatitikties priežastys ir, remiantis tarptautiniais standartais, siūlomi atitinkami sprendimai.

Išorės autorius

Peter HOBBING (Under coordination of the Justice and Home Affairs Section of the Centre for European Policy Studies - CEPS)