Saugumo ir žvalgybos agentūrų parlamentinė priežiūra Europos Sąjungoje

15-06-2011

Šiuo tyrimu įvertinama parlamento ir specialiųjų neparlamentinių priežiūros institucijų vykdoma nacionalinių saugumo ir žvalgybos agentūrų priežiūra, siekiant nustatyti gerąją patirtį, kuria būtų galima pasinaudoti Europos Parlamentui svarstant Europolo, Eurojusto, FRONTEX ir, mažesniu mastu, SITCEN priežiūros stiprinimą. Tyrime pateikiama grupė išsamių rekomendacijų (įskaitant teisės į įslaptintą informaciją sritį), kurios parengtos išsamiai įvertinus šiuos dalykus: 1) dabartines šių keturių institucijų funkcijas ir įgaliojimus; 2) dabartinę Europos Parlamento, jungtinių priežiūros institucijų ir nacionalinių parlamentų vykdomos priežiūros tvarką; 3) parlamentinės ir specialiosios saugumo ir žvalgybos agentūrų priežiūros teisinę ir institucinę sistemą ES valstybėse narėse ir kitose pagrindinėse demokratinėse šalyse.

Šiuo tyrimu įvertinama parlamento ir specialiųjų neparlamentinių priežiūros institucijų vykdoma nacionalinių saugumo ir žvalgybos agentūrų priežiūra, siekiant nustatyti gerąją patirtį, kuria būtų galima pasinaudoti Europos Parlamentui svarstant Europolo, Eurojusto, FRONTEX ir, mažesniu mastu, SITCEN priežiūros stiprinimą. Tyrime pateikiama grupė išsamių rekomendacijų (įskaitant teisės į įslaptintą informaciją sritį), kurios parengtos išsamiai įvertinus šiuos dalykus: 1) dabartines šių keturių institucijų funkcijas ir įgaliojimus; 2) dabartinę Europos Parlamento, jungtinių priežiūros institucijų ir nacionalinių parlamentų vykdomos priežiūros tvarką; 3) parlamentinės ir specialiosios saugumo ir žvalgybos agentūrų priežiūros teisinę ir institucinę sistemą ES valstybėse narėse ir kitose pagrindinėse demokratinėse šalyse.

Išorės autorius

Aidan WILLS (Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces - DCAF) and Mathias VERMEULEN (European University Institute - EUI)