ES transporto infrastruktūros finansavimo priemonės

15-06-2012

Šiuo tyrimu pateikiama svarbiausių dabartinių ir būsimų ES transporto infrastruktūros, ypač transeuropinio transporto tinklo (TEN-T), finansavimo priemonių ir šaltinių apžvalga. Be to, jame šios priemonės aptariamos labiau analitiniu požiūriu, atsižvelgiant į kintančią pagrindinę politikos priemonių sistemą.

Šiuo tyrimu pateikiama svarbiausių dabartinių ir būsimų ES transporto infrastruktūros, ypač transeuropinio transporto tinklo (TEN-T), finansavimo priemonių ir šaltinių apžvalga. Be to, jame šios priemonės aptariamos labiau analitiniu požiūriu, atsižvelgiant į kintančią pagrindinę politikos priemonių sistemą.

Išorės autorius

Huib van Essen and Linda Brinke (CE Delft) , Robert Bain and Nigel Smith (ITS Leeds) , Ian Skinner (TEPR)