Industriālā mantojuma un lauku tūrisms Eiropā

15-01-2013

Šajā ziņojumā ir aprakstīts un analizēts, kā, kāpēc, kad un kur Eiropā ir attīstījies ar industriālo mantojumu saistīts tūrisms un lauku tūrisms. Tajā ir iztirzāti ar šo tematu saistītie aktuālie jautājumi un ierosināti veidi, kā varētu izvērst abu nozaru darbību, palielināt to dzīvotspēju un ilgtspēju un tādējādi radīt lielākus ekonomiskos, vides un sabiedriski kulturālos ieguvumus attiecīgajai vietējai sabiedrībai un Eiropai kopumā.

Šajā ziņojumā ir aprakstīts un analizēts, kā, kāpēc, kad un kur Eiropā ir attīstījies ar industriālo mantojumu saistīts tūrisms un lauku tūrisms. Tajā ir iztirzāti ar šo tematu saistītie aktuālie jautājumi un ierosināti veidi, kā varētu izvērst abu nozaru darbību, palielināt to dzīvotspēju un ilgtspēju un tādējādi radīt lielākus ekonomiskos, vides un sabiedriski kulturālos ieguvumus attiecīgajai vietējai sabiedrībai un Eiropai kopumā.

Išorės autorius

Bernard Lane, Richard Weston (Institute of Transport and Tourism, the UK), Nick Davies (Institute of Transport and Tourism, the UK), Elisabeth Kastenholz, Joana Lima and Janusz Majewsjki