APTARIAMAS TYRIMAS "Dualinis mokymas – tiltas per neramius vandenis?"

15-10-2014

Įmonės labai vertina darbo patirtį, todėl tokios patirties stoka yra pagrindinė kliūtis pirmą kartą darbo ieškantiems žmonėms. Daug jaunų žmonių patenka į užburtą ratą: jiems nepavyksta rasti pirmojo darbo, tačiau jie negali gauti darbo, nes neturi darbo patirties. Įrodyta, kad pameistrystė turi didelį poveikį skatinant jaunimo užimtumą, ji yra pagrindinė nedidelio jaunimo nedarbo kai kuriose Europos šalyse priežastis. Tiek komunikate Švietimo persvarstymas, tiek 2013 m. jaunimo nedarbo komunikate Europos Komisija ragino valstybes nares dėti daugiau pastangų kuriant pasaulines profesinio rengimo ir mokymo sistemas, kuriomis būtų siekiama gerinti profesinių įgūdžių kokybę, ir skatinant mokymąsi darbo vietoje, įskaitant kokybiškas stažuotes, pameistrystę ir dualines sistemas. Atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto prašymą, Europos Parlamentas (EP) taip pat paskelbė tyrimą, kuriame analizuojami dualinio mokymo pranašumai ir trūkumai ir tiriami 28 ES valstybių narių politikos pokyčiai, susiję su šios rūšies mokymosi diegimu ir (arba) gerinimu.

Įmonės labai vertina darbo patirtį, todėl tokios patirties stoka yra pagrindinė kliūtis pirmą kartą darbo ieškantiems žmonėms. Daug jaunų žmonių patenka į užburtą ratą: jiems nepavyksta rasti pirmojo darbo, tačiau jie negali gauti darbo, nes neturi darbo patirties. Įrodyta, kad pameistrystė turi didelį poveikį skatinant jaunimo užimtumą, ji yra pagrindinė nedidelio jaunimo nedarbo kai kuriose Europos šalyse priežastis. Tiek komunikate Švietimo persvarstymas, tiek 2013 m. jaunimo nedarbo komunikate Europos Komisija ragino valstybes nares dėti daugiau pastangų kuriant pasaulines profesinio rengimo ir mokymo sistemas, kuriomis būtų siekiama gerinti profesinių įgūdžių kokybę, ir skatinant mokymąsi darbo vietoje, įskaitant kokybiškas stažuotes, pameistrystę ir dualines sistemas. Atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto prašymą, Europos Parlamentas (EP) taip pat paskelbė tyrimą, kuriame analizuojami dualinio mokymo pranašumai ir trūkumai ir tiriami 28 ES valstybių narių politikos pokyčiai, susiję su šios rūšies mokymosi diegimu ir (arba) gerinimu.