Kaip vystėsi ir keitėsi ES biudžetas per pastaruosius 10 metų?

15-02-2017

Nuo tada, kai prieš dešimtmetį įsigaliojo 2007–2013 m. finansinė perspektyva, ES biudžetas patyrė didelių pokyčių. 2009 m. įsigaliojo Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), dėl kurios susitarta Lisabonoje. Tai reikšmingai pakeitė Europos Sąjungos institucijų įgaliojimus. 2008 m. kilusi pasaulinė finansų krizė ir vėlesnė euro zonos krizė lėmė spaudimą ES valstybėms narėms taikyti griežto taupymo priemones, taip pat lėmė spaudimą pačiam ES biudžetui. Šiame informaciniame pranešime pateikiama minėtų įvykių santrauka.

Nuo tada, kai prieš dešimtmetį įsigaliojo 2007–2013 m. finansinė perspektyva, ES biudžetas patyrė didelių pokyčių. 2009 m. įsigaliojo Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV), dėl kurios susitarta Lisabonoje. Tai reikšmingai pakeitė Europos Sąjungos institucijų įgaliojimus. 2008 m. kilusi pasaulinė finansų krizė ir vėlesnė euro zonos krizė lėmė spaudimą ES valstybėms narėms taikyti griežto taupymo priemones, taip pat lėmė spaudimą pačiam ES biudžetui. Šiame informaciniame pranešime pateikiama minėtų įvykių santrauka.