Mokytojų mokymas: pradinio ugdymo mokytojų rengimo padėtis ir perspektyvos Europoje

15-07-2014

Šiuo tyrimu prisidedama prie Europos Parlamento Švietimo ir kultūros komiteto indėlio užtikrinant Europos pradinių mokyklų mokytojų darbo kokybę. Jame įvertinama Europos pirminio mokytojų rengimo, paramos karjeros pradžioje ir tęstinio profesinio tobulinimosi padėtis atsižvelgiant į konkrečius mokytojus ir mokytojų rengėjus. Informuojame, kaip šios tęstinio mokytojų švietimo sistemos dalys padeda mokytojams kovoti su sunkumais klasėse, mokyklose ir sistemos lygiu. Pranešime įvertinamos sektoriaus reformos, vykdomos atsižvelgiant į ankstesnes rekomendacijas. Tyrimas baigiamas politikos rekomendacijomis, kaip šviečiant mokytojus toliau tobulinti mokymo kokybę.

Šiuo tyrimu prisidedama prie Europos Parlamento Švietimo ir kultūros komiteto indėlio užtikrinant Europos pradinių mokyklų mokytojų darbo kokybę. Jame įvertinama Europos pirminio mokytojų rengimo, paramos karjeros pradžioje ir tęstinio profesinio tobulinimosi padėtis atsižvelgiant į konkrečius mokytojus ir mokytojų rengėjus. Informuojame, kaip šios tęstinio mokytojų švietimo sistemos dalys padeda mokytojams kovoti su sunkumais klasėse, mokyklose ir sistemos lygiu. Pranešime įvertinamos sektoriaus reformos, vykdomos atsižvelgiant į ankstesnes rekomendacijas. Tyrimas baigiamas politikos rekomendacijomis, kaip šviečiant mokytojus toliau tobulinti mokymo kokybę.

Išorės autorius

Johan Bokdam and Inge van den Ende (Panteia) ; Simon Broek (Ockham IPS)