Miestų vaidmuo sanglaudos politikoje 2014–2020 m.

14-08-2014

Miestų regionai yra svarbus regioninės plėtros veiksnys. Per 2007–2013 m. programavimo laikotarpį miestai ir miestų teritorijos daugiausia prie plėtros prisidėjo projektų lygmeniu. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu sanglaudos politika stiprinamas miestų teritorijų vaidmuo. Nepaisant to, praktiškai miestams priskiriamas panašus vaidmuo kaip ir lig šiol. Kadangi programavimo etapas beveik baigtas, šiuo metu yra ribotos galimybės daryti įtaką kuriant naujas programas. Kita galimybė įtraukti miestus bus programavimo laikotarpiu plėtojant partnerystes.

Miestų regionai yra svarbus regioninės plėtros veiksnys. Per 2007–2013 m. programavimo laikotarpį miestai ir miestų teritorijos daugiausia prie plėtros prisidėjo projektų lygmeniu. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu sanglaudos politika stiprinamas miestų teritorijų vaidmuo. Nepaisant to, praktiškai miestams priskiriamas panašus vaidmuo kaip ir lig šiol. Kadangi programavimo etapas beveik baigtas, šiuo metu yra ribotos galimybės daryti įtaką kuriant naujas programas. Kita galimybė įtraukti miestus bus programavimo laikotarpiu plėtojant partnerystes.