Krovinių vežimas keliais. Kodėl ES krovinių siuntėjai renkasi sunkvežimius, o ne traukinius?

16-03-2015

Šiame tyrime vertinamas poveikis krovinių siuntėjų transporto rūšies pasirinkimui Europos Sąjungoje ir išaiškinama, kodėl jie dažnai renkasi kelius, o ne geležinkelius. Remiantis ilgalaikių krovinių vežimo tendencijų analize, keletu nacionalinių atvejų tyrimų, kurie buvo atlikti Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje, ir pokalbiais su pramonės subjektais, tyrime nagrinėjami pagrindiniai veiksniai, lemiantys krovinių vežimo transporto rūšies pasirinkimą. Remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant ankstesnę politiką, baigiamajame skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl pagrindinių veiksmingos strategijos, kuria siekiama skatinti labiau naudotis geležinkeliais, aspektų.

Šiame tyrime vertinamas poveikis krovinių siuntėjų transporto rūšies pasirinkimui Europos Sąjungoje ir išaiškinama, kodėl jie dažnai renkasi kelius, o ne geležinkelius. Remiantis ilgalaikių krovinių vežimo tendencijų analize, keletu nacionalinių atvejų tyrimų, kurie buvo atlikti Vokietijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje, ir pokalbiais su pramonės subjektais, tyrime nagrinėjami pagrindiniai veiksniai, lemiantys krovinių vežimo transporto rūšies pasirinkimą. Remiantis patirtimi, įgyta įgyvendinant ankstesnę politiką, baigiamajame skyriuje pateikiamos rekomendacijos dėl pagrindinių veiksmingos strategijos, kuria siekiama skatinti labiau naudotis geležinkeliais, aspektų.

Išorės autorius

Francesco Dionori, Lorenzo Casullo, Simon Ellis, Davide Ranghetti, Konrad Bablinski, Christoph Vollath and Carl Soutra