Krovinių vežimo į ES uostus ir iš jų rinkos dalis

16-03-2015

Šiame tyrime nagrinėjama laivų eismo ES uostuose rinkos dalis. Jame pateikiami duomenys apie laivų eismą uostuose ir jo ypatumus ir nagrinėjami įvairūs uostų jungimo su prekių galutinės paskirties vieta, įskaitant perkrovimą, trumpųjų nuotolių laivybą ir vidaus vandenų uostus, metodai. Tyrime padedama įvertinti pažangą, padarytą įgyvendinant politikos tikslus, susijusius su perėjimu nuo kelių transporto prie alternatyvių rūšių transporto.

Šiame tyrime nagrinėjama laivų eismo ES uostuose rinkos dalis. Jame pateikiami duomenys apie laivų eismą uostuose ir jo ypatumus ir nagrinėjami įvairūs uostų jungimo su prekių galutinės paskirties vieta, įskaitant perkrovimą, trumpųjų nuotolių laivybą ir vidaus vandenų uostus, metodai. Tyrime padedama įvertinti pažangą, padarytą įgyvendinant politikos tikslus, susijusius su perėjimu nuo kelių transporto prie alternatyvių rūšių transporto.