Strateginė sanglaudos politikos darna. 2007–2013 ir 2014–2020 m. programavimo laikotarpių palyginimas

16-02-2015

Šio tyrimo tikslas – įvertinti strateginės sanglaudos politikos darnos raidą ir įgyvendinimą 2014–2020 m. Remiantis dokumentų analize ir pokalbiais su valstybių narių valdžios institucijomis, šiame tyrime nustatyta bendrų patobulinimų, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, tačiau taip pat pabrėžta keletas ES ir vidaus problemų, su kuriomis susidurta siekiant užtikrinti strategiškai nuoseklų požiūrį į įvairius Europos struktūrinius ir investicijų fondus, taip pat į kitas ES politikos kryptis.

Šio tyrimo tikslas – įvertinti strateginės sanglaudos politikos darnos raidą ir įgyvendinimą 2014–2020 m. Remiantis dokumentų analize ir pokalbiais su valstybių narių valdžios institucijomis, šiame tyrime nustatyta bendrų patobulinimų, palyginti su ankstesniu laikotarpiu, tačiau taip pat pabrėžta keletas ES ir vidaus problemų, su kuriomis susidurta siekiant užtikrinti strategiškai nuoseklų požiūrį į įvairius Europos struktūrinius ir investicijų fondus, taip pat į kitas ES politikos kryptis.