Būsimi renginiai

trade, port
Klausymai INTA

Europe and the Indo-Pacific region together represent over 70 % of global trade in goods and services and over 60 % of foreign direct investment (FDI) with their annual trade reaching EUR 1.5 trillion in 2019. The EU is the biggest investor in the area, which includes four (China, Japan, South Korea and India) out of the EU’s top 10 global trading partners. The EU currently has four bilateral trade agreements in place in the region (with Japan, Singapore, South Korea and Vietnam).

EPRS event on 7 September
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Full title: After six months of war – the military, food security, energy and refugee situation

Six months after Russia launched its unprovoked war on Ukraine, this roundtable will take stock of the situation in four key areas and outline the upcoming policy challenges for the European Union.

Image of the EPRS Library reading room
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

Forward looking policy-making in times of multiple crises

EPRS-EUI joint event
Policy Roundtables and Book Talks EPRS

The challenge today for democracies in Europe and beyond is how to become more open and more resilient. While the unique constitutional arrangement of the European Union adds a level of complexity, the need for effective climate action and a just energy as well as a digital transition have also raised the bar for better governance in the EU political system.

Klausymai

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 193 straipsniu, jei būtina, komitetui leidžiama rengti klausymą konkrečia darbo tema, kuriame kviečiami dalyvauti ekspertai. Du ar keli komitetai gali rengti bendrus klausymus. Dauguma komitetų rengia nuolatinius klausymus, kadangi juose galima sužinoti ekspertų nuomonę ir aptarti pagrindinius klausimus. Šiame puslapyje rasite visą turimą informaciją, susijusią su komitetų klausymais, įskaitant programas, skelbimus ir kalbas.

Seminarai

Praktiniai seminarai, kuriuos rengia teminiai skyriai ir Mokslinio perspektyvų tyrimo skyrius (STOA), administruojami vadovaujantis Finansiniu reglamentu. Jie ne visada vieši, tačiau gali būti rengiami komiteto posėdžio metu.

EPRS apskritojo stalo diskusijos politikos temomis ir pokalbiai apie knygas

EPRS apskritojo stalo diskusijos politikos temomis ir pokalbiai apie knygas

Kiti renginiai

Kiti su politika susiję renginiai.