Ieškoti

Jūsų rezultatai

Rodoma 10 iš 5836 rezultatai
Didžiausias rezultatų, kuriuos galima parodyti, skaičius yra 500. Paieškos kriterijus galite susiaurinti.

This in-depth analysis (IDA) provides a broad overview over the emerging challenges connected with disinformation in the area of health, the way it spreads and the damage it causes. The report further highlights proposed or implemented measures at various levels to address health-related disinformation, accompanied by recommendations aimed at mitigating its impact on the well-being of Europeans.

This paper provides a graphic overview on core legislation in the area of the Internal Market and Consumer Protection. The presentation essentially covers the areas within the responsibility of the Committee on Internal Market and Consumer Protection, but also displays neighbouring areas of other Committees' competences which are closely connected to and impacting on IMCO's work. This document was provided by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies and the Secretariat ...

The European Parliament Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs organised upon request of the Committee on Civil liberties, Justice and Home Affairs a Workshop on “The EU as a Union of Equality?”, which took place on Tuesday 19 March 2024 from 14.30 to 16.00 pm. The present document collects the transcriptions of the audio-video recordings of the event, which are publicly available on the EP website.

The briefings contained in this volume provide an overview of the challenges ahead in four key areas of EU security and defence policy: defence industrial policy (‘Sovereign: A dynamic defence industrial and technological base’), EU rapid response capabilities (‘Capable: From “paper tigers” to rapid and effective presence on the ground’), technology and innovative in the area of defence (‘Innovative: Keeping the technological edge in the area of security and defence’) and the fight against certain ...

Solidarumu pagrįsta, perspektyvi ir visapusiška ES imigracijos politika – svarbus Europos Sąjungos tikslas. Imigracijos politika siekiama laikytis subalansuoto požiūrio teisėtos ir nelegalios imigracijos klausimais.

The Sustainability-Related Financial Disclosures Regulation (SFDR) is the centrepiece of the sustainable finance strategy for funds and other financial products. However, its provisions are too complex, do not work as intended, and interact insufficiently with provisions shaping corporate reporting, indexes, or client preferences. A revised SFRD should include more recognisable product labels or categories, enable and foster transition investments, smoothly interact with corporate reporting, and ...

Įgyvendinant efektyvią vartotojų apsaugos politiką, užtikrinamas tinkamas bendrosios rinkos veikimas. Ši politika apsaugo vartotojų teises prekybininkų atžvilgiu ir suteikia papildomą pažeidžiamų vartotojų apsaugą. Vartotojų apsaugos taisyklės gali pagerinti bendrus rinkos rezultatus. Jos skatina sąžiningesnes rinkas ir, geriau informuojant vartotojus, padeda siekti geresnių ekologinių ir socialinių rezultatų. Pagrindiniai ES politikos tikslai — įgalinti vartotojus ir apsaugoti jų interesus.

Taryba kartu su Parlamentu yra institucijos, priimančios ES teisės aktus – reglamentus ir direktyvas – ir rengiančios sprendimus bei neprivalomas rekomendacijas. Pagal savo kompetenciją ir atsižvelgdama į teisės akto, kuriam priimti reikalingas jos pritarimas, teisinį pagrindą Taryba priima sprendimus paprasta balsų dauguma, kvalifikuota balsų dauguma arba vieningai.

Kad ir kur Europos Sąjungoje gyventų, keliautų ar apsipirktų Europos vartotojai, čia taikomomis vartotojų apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti jų sveikatos apsaugą, saugumą bei ekonominius ir teisinius interesus. ES nuostatomis reglamentuojami tiek fiziniai sandoriai, tiek elektroninė prekyba. Tai bendros taikytinos taisyklės ir nuostatos, susijusios su konkrečiais produktais, įskaitant vaistus, genetiškai modifikuotus organizmus, tabako gaminius, kosmetiką, žaislus ir sprogmenis.

Intelektinė nuosavybė – tai visos intelektinei kūrybai suteiktos išimtinės teisės. Ji apima dvi teisių rūšis: pramoninę nuosavybę, t. y. išradimus (patentus), prekių ženklus, pramoninį dizainą ir modelius bei geografines nuorodas, taip pat autorių teises, t. y. meno ir literatūros kūrinių nuosavybę. 2009 m. įsigaliojus Sutarčiai dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) ES suteikta išimtinė kompetencija intelektinės nuosavybės teisių klausimu (118 straipsnis).