Ieškoti

Jūsų rezultatai

Rodoma 10 iš 72 rezultatai

This table provides a regular update on Member States invited for an Economic Dialogue in the competent Committee of the European Parliament and an overview of the respective legal base.

When adopting implementing acts, the Commission acts under the scrutiny of the Member States (represented in specialised committees and an appeal committee) following mechanisms set out in the Comitology Regulation. In 2017, the Commission proposed amendments to this Regulation, aimed at eliminating 'no opinion' deadlocks in the appeal committee and increasing transparency in the procedure. The European Parliament is expected to vote on the proposal during the December plenary session.

The Country-Specific Recommendations (CSRs) are annually adopted by the Council based on the Commission (COM) proposals within the framework of the European Semester. The CSRs provide integrated guidance on macro-fiscal and macro-structural measures based on the COM assessment of Member States' medium-term budgetary plans and national reform programmes in light of broad policy priorities endorsed by the European Council or adopted by the Council on th basis of the Annual Growth Survey. The Council ...

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

By introducing delegated and implementing acts, the Lisbon Treaty (2007) reformed the system of conferring upon the Commission the power to adopt non-legislative measures. However, a certain category of pre-Lisbon acts, referred to as 'regulatory procedure with scrutiny' (RPS) measures, remained unaligned to the new system. Following Commission proposals of December 2016, a number of acts referring to RPS are now to be aligned with the Lisbon Treaty, while others remain to be negotiated. Having reached ...

Partnership Instrument

Briefing 19-04-2017

The EU's Partnership Instrument (PI) is a foreign policy tool established under the current Multiannual Financial Framework to fund strategic cooperation with third countries on 'issues of global concern', and pursue EU objectives set out in the Europe 2020 strategy related to sustainability, trade and innovation, and EU public diplomacy. While all third countries are eligible for PI-funded cooperation, the instrument is especially aimed at middle and upper-income countries that are current or potential ...

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

FACT_SHEET 01-04-2017

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra viena iš septynių ES institucijų. Jį sudaro du teismai: Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas Europos Sąjungos jurisdikcija priklauso Europos Sąjungos Teisingumo Teismui. Teismai užtikrina, kad būtų tinkamai aiškinami ir taikomi Sąjungos pirminės ir antrinės teisės aktai jos teritorijoje. Jie vertina Sąjungos institucijų teisės aktų teisėtumą ir priima sprendimus dėl to, ar valstybės narės vykdo pirminės ir antrinės teisės aktuose nustatytas pareigas. Be ...

Pagrindinių teisių teisiniu pagrindu Europos Sąjungoje ilgai laikytos Sutartyse minimos nuorodos į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvenciją. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika taip pat jau seniai prisideda prie to, kad Europos Sąjungoje būtų užtikrinta pagarba žmogaus teisėms. Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai šis teisinis pagrindas išplėstas įtraukiant į jį Pagrindinių teisių chartiją, kuri tapo teisiškai privaloma.

Lisabonos sutartyje didelė svarba teikiama laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės kūrimui. Joje numatoma daug svarbių naujų dalykų: veiksmingesnė ir demokratiškesnė sprendimų priėmimo procedūra, nustatyta panaikinus senąją ramsčių sistemą; išplėstos ES Teisingumo Teismo prerogatyvos ir naujas nacionalinių parlamentų vaidmuo. Pagrindines teises sustiprina Pagrindinių teisių chartija, tapusi teisiškai privaloma Europos Sąjungai.

Laisvo tarpvalstybinio prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo mastai didėja. Europos Sąjunga plėtoja teisminį bendradarbiavimą tarpvalstybinį poveikį turinčiose civilinėse bylose statydama tiltus tarp skirtingų teisinių sistemų. Pagrindiniai šio bendradarbiavimo tikslai yra teisinis tikrumas ir patogus bei veiksmingas teisingumo įgyvendinimas, kad būtų nesunku nustatyti kompetentingą teismą, aiškiai įvardyti taikytiną teisę ir sparčiai bei veiksmingai taikyti sprendimų pripažinimo ir vykdymo ...