15

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Covid-19 Newsletter 2: Exit strategy

03-07-2020

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures ...

As EU Member States embark on a cautious de-confinement path, the economy slides into recession and the question of the proportionality of public health-related measures and their economic consequences is increasingly present in the public debate. As long as a vaccine (or an effective treatment) for the Covid-19 disease is not found and deployed, post-Covid-19 societies will have to coexist with the virus, and find an equilibrium between the social constraints resulting from health protecting measures and the need to mitigate as much as possible a huge economic shock, which if not addressed adequately, could have unpredictable social and political consequences. The Covid-19 crisis has shown above all the importance of joint European action. Although public health is primarily the competence of the Member States, the European Parliament has called on the Commission and the Member States to act together and to rise to the challenge and ensure that the Union emerges stronger from this crisis. In particular, a differentiated but coordinated post-lockdown approach in the EU should be ensured, in order to avoid a resurgence of the virus. The present Covid-19 Newsletter focuses on the de-confinement strategies and EU measures to support the economic recovery. An update of ongoing Covid-19 related expertise work for the ECON, EMPL, ENVI, ITRE and IMCO committees is provided at the end of this document.

Commitments made at the hearing of Paolo GENTILONI, Commissioner-designate - Economy

22-11-2019

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and ...

The commissioner-designate, Paolo Gentiloni, appeared before the European Parliament on 03 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committees on Economic and Monetary Affairs and on Budgets. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include economic and financial affairs, fair and effective taxation and a strong and modern Customs Union.

Teminių skyrių paslaugos (ECON komitetas)

14-06-2019

A teminis skyrius teikia aukštos kokybės ekspertines žinias, naujausią analizę ir nepriklausomus mokslinius tyrimus komitetams, kuriems jis padeda: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ir IMCO. Šioje brošiūroje ypatingas dėmesys skiriamas paslaugoms, kurias teminis skyrius teikia ECON komitetui.

A teminis skyrius teikia aukštos kokybės ekspertines žinias, naujausią analizę ir nepriklausomus mokslinius tyrimus komitetams, kuriems jis padeda: ECON, EMPL, ENVI, ITRE ir IMCO. Šioje brošiūroje ypatingas dėmesys skiriamas paslaugoms, kurias teminis skyrius teikia ECON komitetui.

IMF World Economic Outlook reflects consensus views

15-01-2019

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

This briefing is provided by Policy Department A following the participation of the Members of the European Parliament's Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) in the Annual Meetings of the Boards of Governors of the International Monetary Fund (IMF) and the World Bank (WB) Group in Indonesia on 8-14 October 2018.

Latvia Cracks Down on Unscrupulous Banking

13-12-2018

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

This briefing, provided by Policy department A, discusses the Latvian banking system and its exposure to money laundering risks. It was prepared following the European Parliament’s Financial Crimes, Tax Evasion and Tax Avoidance Committee (TAX3) delegation visit to Latvia in August 2018.

Netiesioginiai mokesčiai

01-02-2018

Prie netiesioginių mokesčių priskiriamas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir alkoholiui, tabakui ir energijai taikomi akcizai. Bendroji PVM sistema yra iš esmės taikoma visoms prekėms ir paslaugoms, kurios perkamos ir parduodamos naudojimo ar vartojimo ES reikmėms. Akcizais apmokestinamas tam tikrų produktų pardavimas ar naudojimas. Siekdama užtikrinti tinkamą ES vidaus rinkos veikimą, ES vykdo teisėkūros veiklą, kurios tikslas – koordinuoti ir suderinti PVM teisės aktus, taip pat suderinti alkoholiui ...

Prie netiesioginių mokesčių priskiriamas pridėtinės vertės mokestis (PVM) ir alkoholiui, tabakui ir energijai taikomi akcizai. Bendroji PVM sistema yra iš esmės taikoma visoms prekėms ir paslaugoms, kurios perkamos ir parduodamos naudojimo ar vartojimo ES reikmėms. Akcizais apmokestinamas tam tikrų produktų pardavimas ar naudojimas. Siekdama užtikrinti tinkamą ES vidaus rinkos veikimą, ES vykdo teisėkūros veiklą, kurios tikslas – koordinuoti ir suderinti PVM teisės aktus, taip pat suderinti alkoholiui, tabakui ir energijai taikomus akcizus.

Tiesioginiai mokesčiai. Asmenų ir įmonių apmokestinimas

01-02-2018

Europos Sąjungos taisyklėmis tiesioginis apmokestinimas nėra tiesiogiai reguliuojamas. Nepaisant to, keletu direktyvų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika nustatyti suderinti įmonių ir privačių asmenų apmokestinimo standartai. Be to, imtasi veiksmų siekiant užkirsti kelią mokesčių slėpimui ir dvigubam apmokestinimui.

Europos Sąjungos taisyklėmis tiesioginis apmokestinimas nėra tiesiogiai reguliuojamas. Nepaisant to, keletu direktyvų ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktika nustatyti suderinti įmonių ir privačių asmenų apmokestinimo standartai. Be to, imtasi veiksmų siekiant užkirsti kelią mokesčių slėpimui ir dvigubam apmokestinimui.

Bendra mokesčių politika

01-02-2018

Apmokestinimas priklauso valstybių narių kompetencijai, o ES turi tik ribotą kompetenciją šioje srityje. ES mokesčių politika siekiama užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, todėl pirmiausia buvo sprendžiamas netiesioginio, o ne tiesioginio apmokestinimo suderinimo klausimas. Pastaruoju metu kova su žalingu mokesčių vengimu ir slėpimu tapo politikos prioritetu. Valstybės narės mokestines priemones turi patvirtinti vieningai. Europos Parlamentas turi teisę reikalauti, kad su juo būtų konsultuojamasi ...

Apmokestinimas priklauso valstybių narių kompetencijai, o ES turi tik ribotą kompetenciją šioje srityje. ES mokesčių politika siekiama užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą, todėl pirmiausia buvo sprendžiamas netiesioginio, o ne tiesioginio apmokestinimo suderinimo klausimas. Pastaruoju metu kova su žalingu mokesčių vengimu ir slėpimu tapo politikos prioritetu. Valstybės narės mokestines priemones turi patvirtinti vieningai. Europos Parlamentas turi teisę reikalauti, kad su juo būtų konsultuojamasi mokesčių klausimais, išskyrus biudžeto klausimus, kuriais jis yra viena iš teisėkūros institucijų.

Europos pinigų politika

01-02-2018

Europos centrinių bankų sistemą (ECBS) sudaro ECB ir visų ES valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai. Pagrindinis ECBS tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Siekdama savo pagrindinio tikslo, ECB valdančioji taryba grindžia savo sprendimus dviejų ramsčių pinigų politikos strategija ir įgyvendina juos naudodama standartinės ir nestandartinės pinigų politikos priemones. Svarbiausios ECB standartinės pinigų politikos priemonės yra atvirosios rinkos operacijos, nuolatinės galimybės ir minimalių ...

Europos centrinių bankų sistemą (ECBS) sudaro ECB ir visų ES valstybių narių nacionaliniai centriniai bankai. Pagrindinis ECBS tikslas – palaikyti kainų stabilumą. Siekdama savo pagrindinio tikslo, ECB valdančioji taryba grindžia savo sprendimus dviejų ramsčių pinigų politikos strategija ir įgyvendina juos naudodama standartinės ir nestandartinės pinigų politikos priemones. Svarbiausios ECB standartinės pinigų politikos priemonės yra atvirosios rinkos operacijos, nuolatinės galimybės ir minimalių privalomųjų atsargų laikymas. Reaguodamas į finansų krizę, ECB taip pat pakeitė savo komunikacijos strategiją teikdamas išankstines nuorodas dėl ateities ECB palūkanų normų politikos raidos pagal kainų stabilumo prognozes ir ėmėsi keleto nestandartinės pinigų politikos priemonių. Jos apima turto ir valstybinių obligacijų pirkimą antrinėje rinkoje siekiant užtikrinti kainų stabilumą ir pinigų politikos perdavimo mechanizmo veiksmingumą.

Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijos

01-02-2018

Europos pinigų sąjungos institucijos labiausiai atsakingos už Europos pinigų politikos nustatymą, euro išleidimo taisykles ir ES kainų stabilumą. Šios institucijos – tai Europos Centrinis Bankas (ECB), Europos centrinių bankų sistema (ECBS), Ekonomikos ir finansų komitetas, Euro grupė bei Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN).

Europos pinigų sąjungos institucijos labiausiai atsakingos už Europos pinigų politikos nustatymą, euro išleidimo taisykles ir ES kainų stabilumą. Šios institucijos – tai Europos Centrinis Bankas (ECB), Europos centrinių bankų sistema (ECBS), Ekonomikos ir finansų komitetas, Euro grupė bei Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN).

Būsimi renginiai

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Kitas renginys -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Klausymas -
FEMM
27-01-2021
Public hearing on AI and Green Deal
Klausymas -
AIDA

Partneriai