1

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

Daugiametė finansinė programa

01-02-2018

Iki šiol parengtos penkios daugiametės finansinės programos (DFP). Pagal Lisabonos sutartį DFP iš tarpinstitucinio susitarimo tapo teisiškai privalomu aktu. Taikant DFP, nustatytą mažiausiai penkerių metų laikotarpiui, turi būti užtikrinama, kad Sąjungos išlaidos būtų planingai plėtojamos neviršijant jos nuosavų išteklių bei joje išdėstomos nuostatos, kurias turi atitikti Sąjungos metinis biudžetas, ir taip nustatomas finansinės drausmės pagrindas. Visų pirma DFP reglamente nustatytos didelėms kategorijoms ...

Iki šiol parengtos penkios daugiametės finansinės programos (DFP). Pagal Lisabonos sutartį DFP iš tarpinstitucinio susitarimo tapo teisiškai privalomu aktu. Taikant DFP, nustatytą mažiausiai penkerių metų laikotarpiui, turi būti užtikrinama, kad Sąjungos išlaidos būtų planingai plėtojamos neviršijant jos nuosavų išteklių bei joje išdėstomos nuostatos, kurias turi atitikti Sąjungos metinis biudžetas, ir taip nustatomas finansinės drausmės pagrindas. Visų pirma DFP reglamente nustatytos didelėms kategorijoms, vadinamoms išlaidų kategorijomis, taikomos viršutinės išlaidų ribos. 2018 m. gegužės 2 d. Komisija pateikė pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dėl naujos 2021–2027 m. laikotarpio DFP. Po COVID-19 protrūkio, 2020 m. gegužės 27 d., Komisija pateikė atnaujintą pasiūlymą dėl DFP kartu su pasiūlymu dėl ekonomikos gaivinimo priemonės „Next Generation EU“.