9

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
Datą

Study presentation proceedings: The Impact of Unfair Commercial Practices on Competition in the EU Passenger Transport Sector, in particular Air Transport

09-12-2020

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific ...

The study presented in the event aims at identifying and analysing the unfair commercial and trading practices in passenger air transport that not only are detrimental to consumers, but which can also distort competition in the Single Market. Moreover, the discussion during the event also covered competition and consumer protection aspects that arise in the context of the COVID-19 pandemic. These proceedings of the study presentation were prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Study in focus: Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

15-10-2020

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

The original full study analyses the design and operation of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of jurisdictions’ regulatory response to financial innovation, focusing on the models adopted in the EU and the EFTA countries. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Mairead MCGUINNESS, Commissioner-designate - Financial services, financial stability and the Capital Markets Union

08-10-2020

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access ...

The Commissioner-designate, Mairead McGuinness, appeared before the European Parliament on 02 October 2020 to answer questions put by MEPs from the Committee on Economic and Monetary Affairs. During the hearing, she made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission and include Banking Union, Capital Markets Union and SMEs access to finance, sustainable finance, FinTech strategy and cryptocurrencies, comprehensive approach to fighting money laundering and more resilience to extraterritorial sanctions.

Regulatory Sandboxes and Innovation Hubs for FinTech

30-09-2020

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued ...

The unprecedented leap and the disruption potential of the emerging technological developments in finance have challenged the existing institutional and regulatory arrangements in the financial sector. Jurisdictions across globe have adopted various initiatives to keep abreast of the rapid technological developments and to encourage the development of their FinTech ecosystems. This study examines the setting up of regulatory sandboxes and innovation hubs as part of the overall strategies pursued by jurisdictions in response to the FinTech developments. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies at the request of the Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON).

Commitments made at the hearing of Valdis DOMBROVSKIS, Executive Vice-President-designate - An Economy that Works for People

22-11-2019

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

The commissioner-designate, Valdis Dombrovskis, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on Economic and Monetary Affairs and the Committee on Employment and Social Affairs. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document.

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS)

01-02-2018

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) yra daugiasluoksnė mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo institucijų sistema, kuria siekiama užtikrinti nuoseklią ir darnią finansų priežiūrą Europos Sąjungoje. Ją sudaro Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), trys Europos priežiūros institucijos (EBI, ESMA ir EIOPA) ir nacionalinės priežiūros institucijos. EFPIS buvo nuolat tobulinama siekiant atsižvelgti į kintančias aplinkybes, visų pirma į bankų sąjungos sukūrimą, kapitalo rinkų sąjungos ...

Europos finansų priežiūros institucijų sistema (EFPIS) yra daugiasluoksnė mikrolygio ir makrolygio rizikos ribojimo institucijų sistema, kuria siekiama užtikrinti nuoseklią ir darnią finansų priežiūrą Europos Sąjungoje. Ją sudaro Europos sisteminės rizikos valdyba (ESRV), trys Europos priežiūros institucijos (EBI, ESMA ir EIOPA) ir nacionalinės priežiūros institucijos. EFPIS buvo nuolat tobulinama siekiant atsižvelgti į kintančias aplinkybes, visų pirma į bankų sąjungos sukūrimą, kapitalo rinkų sąjungos kūrimo tikslą ir Jungtinės Karalystės išstojimą iš ES.

Finansinių paslaugų politika

01-02-2018

Finansinės paslaugos sudaro esminę ES pastangų sukurti ES vidaus rinką laisvo paslaugų ir kapitalo judėjimo srityje dalį. Pasiektą integracijos pažangą galima suskirstyti į tokius etapus: 1) nacionalinių patekimo į rinką kliūčių pašalinimas (1957–1973 m.); 2) nacionalinių teisės aktų ir politikos priemonių suderinimas (1973–1983 m.); 3) vidaus rinkos sukūrimas (1983–1992 m.); 4) bendros valiutos zonos sukūrimas ir laikotarpis iki krizės (1999–2007 m.) ir 5) pasaulinė finansų krizė ir pokrizinė reforma ...

Finansinės paslaugos sudaro esminę ES pastangų sukurti ES vidaus rinką laisvo paslaugų ir kapitalo judėjimo srityje dalį. Pasiektą integracijos pažangą galima suskirstyti į tokius etapus: 1) nacionalinių patekimo į rinką kliūčių pašalinimas (1957–1973 m.); 2) nacionalinių teisės aktų ir politikos priemonių suderinimas (1973–1983 m.); 3) vidaus rinkos sukūrimas (1983–1992 m.); 4) bendros valiutos zonos sukūrimas ir laikotarpis iki krizės (1999–2007 m.) ir 5) pasaulinė finansų krizė ir pokrizinė reforma (nuo 2007 m.). Dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES kyla naujų sunkumų, kurie gali turėti įtakos finansinių paslaugų sektoriui ES ir už jos ribų.

Konkurencijos politika

01-02-2018

Pagrindinis ES konkurencijos taisyklių tikslas – sudaryti sąlygas tinkamam Sąjungos vidaus rinkos, kaip pagrindinės ES piliečių, įmonių ir visos visuomenės gerovės varomosios jėgos, veikimui. Šiuo tikslu Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama išvengti vidaus rinkos konkurencijos apribojimų ir iškraipymų. Kalbant konkrečiau, sutartimi draudžiami antikonkurenciniai įmonių susitarimai ir dominuojančių įmonių piktnaudžiavimas padėtimi rinkoje, kurie gali ...

Pagrindinis ES konkurencijos taisyklių tikslas – sudaryti sąlygas tinkamam Sąjungos vidaus rinkos, kaip pagrindinės ES piliečių, įmonių ir visos visuomenės gerovės varomosios jėgos, veikimui. Šiuo tikslu Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) nustatytos taisyklės, kuriomis siekiama išvengti vidaus rinkos konkurencijos apribojimų ir iškraipymų. Kalbant konkrečiau, sutartimi draudžiami antikonkurenciniai įmonių susitarimai ir dominuojančių įmonių piktnaudžiavimas padėtimi rinkoje, kurie gali neigiamai paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Be to, ES masto įmonių susijungimą ir perėmimą kontroliuoja Europos Komisija, ir tam tikrais atvejais ji gali neleisti jų vykdyti, jei mano, kad dėl to gali reikšmingai sumažėti konkurencija. Taip pat draudžiama teikti valstybės pagalbą tam tikroms įmonėms ar gaminiams, jei ji gali iškreipti konkurenciją, tačiau ją teikti leidžiama tam tikrais atvejais. Konkurencijos taisyklės taip pat taikomos valstybinėms įmonėms, viešosioms paslaugoms ir visuotinės svarbos paslaugoms, tačiau yra numatyta tam tikrų išimčių.

Level-2 measures under the Benchmarks Regulation

06-06-2017

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

This briefing has been drawn up to support ECON’s work on the scrutiny of delegated acts, in particular for the discussion of 8 June 2017 on Level-2 measures under Regulation (EU) No 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds.

Būsimi renginiai

25-02-2021
Hearing on Long distance transports inside EU
Klausymas -
ANIT
25-02-2021
The EU-Mercosur Trade Agreement
Klausymas -
INTA
25-02-2021
Joint Public Hearing ‘Plastics and waste management in the circular economy’
Klausymas -
PETI ENVI

Partneriai