10

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Raktinis žodis
Datą

The European Parliament’s carbon footprint: Towards carbon neutrality

14-09-2020

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy ...

The study analyses the European Parliament’s (EP) carbon footprint in the context of the recent EP resolutions, in which it declared a climate emergency in Europe and requested the development of a strategy to become itself carbon-neutral by 2030. The analysis takes into account the various sources contributing to the EP’s greenhouse gas (GHG) emissions, including those related to its function in three different sites and the traveling of its Members and staff. This document was prepared by the Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies, and the Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) Unit at the request of the committee on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI).

Commitments made at the hearing of Stella KYRIAKIDES, Commissioner-designate - Health

22-11-2019

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and ...

The commissioner-designate, Stella Kyriakides, appeared before the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the European Parliament on 01 October 2019 to answer MEPs’ questions. During the hearing, she made a number of oral commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to her portfolio, as described in the mission letter sent to her by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "protecting and promoting public health" and "food safety and animal and plant health".

Commitments made at the hearing of Frans TIMMERMANS, Executive Vice-President-designate - European Green Deal

22-11-2019

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate ...

The commissioner-designate, Frans Timmermans, appeared before the European Parliament on 08 October 2019 to answer questions from MEPs in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety. During the hearing, he made a number of commitments which are highlighted in this document. These commitments refer to his portfolio, as described in the mission letter sent to him by Ursula von der Leyen, President-elect of the European Commission, including "A European Green Deal" and a "Climate Action". The quotes included in this document only make reference to the oral commitments made during the hearing.

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050

05-02-2019

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

The European Union (EU) has committed itself to reduce greenhouse gas (GHG) emissions by at least 20% below 1990 levels by 2020 and aims to reduce GHG emissions by at least 40% below 1990 levels by 2030. In order to achieve these targets, a large number of legislative actions were approved at EU level. This document, prepared by Policy Department A, gives an overview of European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050.

Efektyvus išteklių naudojimas ir žiedinė ekonomika

01-04-2018

Ankstesni ir dabartiniai išteklių naudojimo įpročiai lėmė, kad labai padidėjo tarša, pablogėjo aplinkos būklė ir buvo išeikvoti gamtos ištekliai. ES atliekų politika plėtojama jau seniai ir ją įgyvendinant tradiciškai daugiausia dėmesio skiriama ekologiškai tvaresniam atliekų tvarkymui. Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas ir žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys turėtų padėti pakeisti šią tendenciją, siekiant iki 2050 m. ES ekonomiką pertvarkyti į tvarią ekonomiką. Naujame žiedinės ekonomikos ...

Ankstesni ir dabartiniai išteklių naudojimo įpročiai lėmė, kad labai padidėjo tarša, pablogėjo aplinkos būklė ir buvo išeikvoti gamtos ištekliai. ES atliekų politika plėtojama jau seniai ir ją įgyvendinant tradiciškai daugiausia dėmesio skiriama ekologiškai tvaresniam atliekų tvarkymui. Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas ir žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinys turėtų padėti pakeisti šią tendenciją, siekiant iki 2050 m. ES ekonomiką pertvarkyti į tvarią ekonomiką. Naujame žiedinės ekonomikos dokumentų rinkinyje pateiktos keturios atliekų srities direktyvos, kuriomis nustatomi nauji atliekų prevencijos, pakartotinio naudojimo, perdirbimo ir šalinimo sąvartynuose tikslai.

Climate Diplomacy

15-03-2018

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop ...

This report summarises the presentations and the discussion that took place at the workshop on Climate Diplomacy held on 20 February 2018 at the European Parliament (EP) in Brussels. It was organised by the Policy Department of the Directorate General for External Policies (DG EXPO) and Policy Department A in the Directorate General for Internal Policies (DG IPOL) at the request of the EP’s Committees on Foreign Affairs (AFET) and on Environment, Public Health and Food Safety (ENVI). The workshop provided members of the AFET and ENVI Committees and all participants with insights from experts on the state of play with climate diplomacy and provided an opportunity to reflect on the role of the EU in this field. MEPs Jo Leinen and Arne Lietz, co-rapporteurs of the EP’s own-initiative report on climate diplomacy, hosted the workshop.

Cheminės medžiagos ir pesticidai

01-02-2018

Chemines medžiagas ir pesticidus reglamentuojančiais ES teisės aktais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką ir išvengti prekybos kliūčių. Juos sudaro taisyklės, kuriomis reglamentuojama prekyba tam tikrų kategorijų cheminiais produktais ir jų naudojimas, suderintų apribojimų dėl pateikimo rinkai ir tam tikrų pavojingų medžiagų bei preparatų naudojimo rinkinys, taip pat dideles avarijas ir pavojingų medžiagų eksportą reglamentuojančios taisyklės. Terminu „pesticidai“ vadinamos medžiagos, kurios ...

Chemines medžiagas ir pesticidus reglamentuojančiais ES teisės aktais siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką ir išvengti prekybos kliūčių. Juos sudaro taisyklės, kuriomis reglamentuojama prekyba tam tikrų kategorijų cheminiais produktais ir jų naudojimas, suderintų apribojimų dėl pateikimo rinkai ir tam tikrų pavojingų medžiagų bei preparatų naudojimo rinkinys, taip pat dideles avarijas ir pavojingų medžiagų eksportą reglamentuojančios taisyklės. Terminu „pesticidai“ vadinamos medžiagos, kurios naudojamos kenksmingais laikomiems organizmams slopinti, naikinti ir neleisti atsirasti. Jie apima biocidinius produktus ir augalų apsaugos produktus (AAP). Didžiausias šios srities laimėjimas ES lygmeniu yra reglamentas REACH, kuriuo reglamentuojama pavojingų medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir joms taikomi apribojimai.

Biologinė įvairovė, žemės naudojimas ir miškininkystė

01-02-2018

Surengus 1992 m. JT konferenciją dėl aplinkos ir vystymosi, buvo žengtas didelis žingsnis biologinės įvairovės išsaugojimo ir gamtos apsaugos linkme, o šią pažangą paskatino ir Biologinės įvairovės konvencijos priėmimas. ES atliko svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje stengiantis rasti būdų, kaip išspręsti biologinės įvairovės nykimo, klimato kaitos ir drėgnųjų atogrąžų miškų naikinimo problemas. 2011 m. ES įsipareigojo iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosisteminių paslaugų ...

Surengus 1992 m. JT konferenciją dėl aplinkos ir vystymosi, buvo žengtas didelis žingsnis biologinės įvairovės išsaugojimo ir gamtos apsaugos linkme, o šią pažangą paskatino ir Biologinės įvairovės konvencijos priėmimas. ES atliko svarbų vaidmenį tarptautinėje arenoje stengiantis rasti būdų, kaip išspręsti biologinės įvairovės nykimo, klimato kaitos ir drėgnųjų atogrąžų miškų naikinimo problemas. 2011 m. ES įsipareigojo iki 2020 m. sustabdyti biologinės įvairovės nykimą ir ekosisteminių paslaugų prastėjimą ES. Kiti Buveinių direktyvoje ir Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijoje (CITES) nustatyti tikslai dar turi būti pasiekti. Tikimasi, kad 2015 m. gruodžio mėn. pasiektas visuotinis Paryžiaus susitarimas dėl klimato kaitos poveikio švelninimo ir tolesni ES teisės aktai, skirti susitarimui įgyvendinti, turės teigiamos įtakos biologinės įvairovės ir miškų išsaugojimui ateinančiais dešimtmečiais. Nuo 1992 m. svarbiausia finansinė ES biologinės įvairovės ir miškų apsaugos priemonė yra programa LIFE.

Kova su klimato kaita

01-02-2018

Europos Sąjunga (ES) yra tarp pirmaujančių stipriausios ekonomikos šalių, kai kalbama apie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimą. Iki 2018 m. ji sumažino ŠESD kiekį 23 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir yra įsipareigojusi jį sumažinti 40 procentų iki 2030 m. 2019 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą ir dabar siūlo priemonių rinkinį, kuriuo siekiama padidinti išmetamo ŠESD kiekio mažinimo iki 2030 m. užmojį ir iki 2050 m. panaikinti ES ekonomikos ...

Europos Sąjunga (ES) yra tarp pirmaujančių stipriausios ekonomikos šalių, kai kalbama apie išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) kiekio mažinimą. Iki 2018 m. ji sumažino ŠESD kiekį 23 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, ir yra įsipareigojusi jį sumažinti 40 procentų iki 2030 m. 2019 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pristatė Europos žaliąjį kursą ir dabar siūlo priemonių rinkinį, kuriuo siekiama padidinti išmetamo ŠESD kiekio mažinimo iki 2030 m. užmojį ir iki 2050 m. panaikinti ES ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro, laikantis Paryžiaus susitarimo. Siekdama, kad ES tolygiai judėtų link anglies dioksido poveikio neutralumo užtikrinimo ne vėliau kaip 2050 m., 2020 m. rugsėjo mėn. Komisija pasiūlė 2030 m. klimato srities tikslą mažinti išmetamą ŠESD kiekį padidinti iki 55 proc., palyginti su 1990 m. lygiu.

Tvarus vartojimas ir gamyba

01-11-2017

Tvarus ekonomikos augimas – tai vienas pagrindinių Europos Sąjungos tikslų. Visame pasaulyje trūksta gamtinių išteklių, todėl dabar gamintojų ir vartotojų pagrindiniu uždaviniu tapo siekis mažesnėmis sąnaudomis gauti daugiau. Siekdama įveikti šį uždavinį sparčios klimato kaitos ir didėjančio energijos ir išteklių poreikio sąlygomis ES yra numačiusi daugybę įvairių politikos priemonių ir iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų vartojimą ir gamybą. Jos turėtų padėti pagerinti bendrą produktų ...

Tvarus ekonomikos augimas – tai vienas pagrindinių Europos Sąjungos tikslų. Visame pasaulyje trūksta gamtinių išteklių, todėl dabar gamintojų ir vartotojų pagrindiniu uždaviniu tapo siekis mažesnėmis sąnaudomis gauti daugiau. Siekdama įveikti šį uždavinį sparčios klimato kaitos ir didėjančio energijos ir išteklių poreikio sąlygomis ES yra numačiusi daugybę įvairių politikos priemonių ir iniciatyvų, kuriomis siekiama užtikrinti tvarų vartojimą ir gamybą. Jos turėtų padėti pagerinti bendrą produktų aplinkosauginį veiksmingumą per visą jų gyvavimo ciklą, skatinti kokybiškesnių produktų ir gamybos technologijų paklausą ir padėti vartotojams rinktis produktus turint pakankamai informacijos.

Būsimi renginiai

20-01-2021
EPRS online policy roundtable with the World Bank: Where next for the global economy
Kitas renginys -
EPRS
25-01-2021
Public Hearing on "Gender aspects of precarious work"
Klausymas -
FEMM
26-01-2021
Public hearing on Co-management of EU fisheries at local level
Klausymas -
PECH

Partneriai