82

Rezultatas(-ai)

Žodis(-iai)
Publikacijos rūšis
Politikos sritis
Autorius
Raktinis žodis
Datą

The advisory European Fiscal Board

13-11-2019

This note provides an overview of the main features and recent developments regarding the advisory European Fiscal Board. This body was established by the European Commission in October 2015, in the context of the implementation of an “integrated framework for sound fiscal policies”, proposed in the Five Presidents' Report of June 2015. The Annex presents excerpts from the latest Annual Reports published by the board.

This note provides an overview of the main features and recent developments regarding the advisory European Fiscal Board. This body was established by the European Commission in October 2015, in the context of the implementation of an “integrated framework for sound fiscal policies”, proposed in the Five Presidents' Report of June 2015. The Annex presents excerpts from the latest Annual Reports published by the board.

Single Resolution Board (SRB) - Accountability Arrangements and Legal Base for Hearings in the European Parliament - State of Play - August 2019

29-08-2019

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

This note prepared by the Economic Governance Support Unit provides an overview of the EP’s accountability hearings in the context of the Single Resolution Mechanism.

Regionų komitetas

01-04-2018

Regionų komitetą sudaro 350 narių, atstovaujančių Europos Sąjungos 28 valstybių narių vietos ir regioninės valdžios institucijoms. Regionų komitetas teikia nuomones būtinais (Sutartyse nustatytais) konsultavimosi atvejais, neprivalomo konsultavimosi atvejais, taip pat savo iniciatyva, jei mano, kad tai tikslinga. Jo nariai neturi įpareigojančio mandato. Eidami savo pareigas, jie yra nepriklausomi ir veikia Europos Sąjungos bendro intereso labui.

Regionų komitetą sudaro 350 narių, atstovaujančių Europos Sąjungos 28 valstybių narių vietos ir regioninės valdžios institucijoms. Regionų komitetas teikia nuomones būtinais (Sutartyse nustatytais) konsultavimosi atvejais, neprivalomo konsultavimosi atvejais, taip pat savo iniciatyva, jei mano, kad tai tikslinga. Jo nariai neturi įpareigojančio mandato. Eidami savo pareigas, jie yra nepriklausomi ir veikia Europos Sąjungos bendro intereso labui.

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

01-03-2018

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) yra viena iš septynių ES institucijų. Jį sudaro du teismai: Jį sudaro du teismai: Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui jurisdikcijai priklauso Europos Sąjungos teisės reglamentuojami klausimai. Teismai užtikrina, kad Sąjungos teritorijoje būtų tinkamai aiškinami ir taikomi jos pirminės ir antrinės teisės aktai. Jie vertina Sąjungos institucijų teisės aktų teisėtumą ir sprendžia, ar valstybės narės vykdo pirminės ir ...

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (ESTT) yra viena iš septynių ES institucijų. Jį sudaro du teismai: Jį sudaro du teismai: Teisingumo Teismas ir Bendrasis Teismas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismui jurisdikcijai priklauso Europos Sąjungos teisės reglamentuojami klausimai. Teismai užtikrina, kad Sąjungos teritorijoje būtų tinkamai aiškinami ir taikomi jos pirminės ir antrinės teisės aktai. Jie vertina Sąjungos institucijų teisės aktų teisėtumą ir sprendžia, ar valstybės narės vykdo pirminės ir antrinės teisės aktuose nustatytas pareigas. Be to, Teisingumo Teismas nacionalinių teisėjų prašymu aiškina Sąjungos teisę.

Europos investicijų bankas

01-02-2018

Europos investicijų bankas (EIB) prisideda prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, teikdamas ilgalaikį projektų finansavimą, garantijas ir konsultacijas. EIB remia tiek ES teritorijoje, tiek už jos ribų vykdomus projektus. Šio banko akcininkės – ES valstybės narės. EIB yra didžiausias Europos investicijų fondo (EIF) akcininkas ir kartu su juo sudaro EIB grupę. EIB grupė, dalyvaudama Komisijos pasiūlyto Investicijų plano Europai veikloje, yra įtraukta į platesnio masto strategiją, kuria siekiama ...

Europos investicijų bankas (EIB) prisideda prie Europos Sąjungos tikslų įgyvendinimo, teikdamas ilgalaikį projektų finansavimą, garantijas ir konsultacijas. EIB remia tiek ES teritorijoje, tiek už jos ribų vykdomus projektus. Šio banko akcininkės – ES valstybės narės. EIB yra didžiausias Europos investicijų fondo (EIF) akcininkas ir kartu su juo sudaro EIB grupę. EIB grupė, dalyvaudama Komisijos pasiūlyto Investicijų plano Europai veikloje, yra įtraukta į platesnio masto strategiją, kuria siekiama įveikti didelį investicijų deficitą, perimant iš investuotojų tam tikrą projektams būdingą riziką.

Nicos sutartis ir Konventas dėl Europos ateities

01-01-2018

Nicos sutartis tik iš dalies padėjo Europos Sąjungai pasirengti svarbiems 2004 m. gegužės 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d. įvykusiems plėtros į rytus ir pietus etapams. Taigi, atsižvelgdamas į Lakeno deklaracijoje iškeltus klausimus, Konventas dėl Europos ateities siekė sukurti naują Sąjungos teisinį pagrindą parengdamas Sutartį dėl Konstitucijos Europai. Kadangi dviejų valstybių narių referendumuose buvo nubalsuota prieš šią Sutartį, ji nebuvo ratifikuota.

Nicos sutartis tik iš dalies padėjo Europos Sąjungai pasirengti svarbiems 2004 m. gegužės 1 d. ir 2007 m. sausio 1 d. įvykusiems plėtros į rytus ir pietus etapams. Taigi, atsižvelgdamas į Lakeno deklaracijoje iškeltus klausimus, Konventas dėl Europos ateities siekė sukurti naują Sąjungos teisinį pagrindą parengdamas Sutartį dėl Konstitucijos Europai. Kadangi dviejų valstybių narių referendumuose buvo nubalsuota prieš šią Sutartį, ji nebuvo ratifikuota.

Audito Rūmai

01-01-2018

Europos Audito Rūmai yra atsakingi už ES finansų auditą. Kaip ES išorės auditorius jie padeda tobulinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Europos Audito Rūmai yra atsakingi už ES finansų auditą. Kaip ES išorės auditorius jie padeda tobulinti ES finansų valdymą ir veikia kaip nepriklausomas Sąjungos piliečių finansinių interesų sergėtojas.

Europos Komisija

01-10-2017

Komisija yra ES institucija, kuriai priklauso išskirtinė teisėkūros iniciatyvos teisė ir svarbios vykdomosios galios tokiose srityse, kaip konkurencija ir išorės prekyba. Ji yra Europos Sąjungos pagrindinė vykdomoji institucija ir ją sudaro Komisijos narių kolegija, kurioje kiekvienai valstybei narei atstovauja po vieną Komisijos narį. Komisija prižiūri, kaip valstybės narės taiko Sąjungos teisę ir laikosi Sutarčių; ji taip pat vadovauja komitetams, atsakingiems už ES teisės įgyvendinimą. Buvusi ...

Komisija yra ES institucija, kuriai priklauso išskirtinė teisėkūros iniciatyvos teisė ir svarbios vykdomosios galios tokiose srityse, kaip konkurencija ir išorės prekyba. Ji yra Europos Sąjungos pagrindinė vykdomoji institucija ir ją sudaro Komisijos narių kolegija, kurioje kiekvienai valstybei narei atstovauja po vieną Komisijos narį. Komisija prižiūri, kaip valstybės narės taiko Sąjungos teisę ir laikosi Sutarčių; ji taip pat vadovauja komitetams, atsakingiems už ES teisės įgyvendinimą. Buvusi komitologijos sistema buvo pakeista naujomis teisinėmis priemonėmis – įgyvendinimo ir deleguotaisiais aktais.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

01-10-2017

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra patariamoji Europos Sąjungos institucija. Jį sudaro 350 narių. Komisijos, Tarybos arba Parlamento konsultavimasis su Komitetu Sutartyse numatytais atvejais yra privalomas, o visais kitais atvejais – savanoriškas. Jis taip pat gali rengti nuomones savo iniciatyva. Jo narių nevaržo jokie nurodymai. Eidami savo pareigas jie yra visiškai nepriklausomi ir veikia Sąjungos bendro intereso labui.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) yra patariamoji Europos Sąjungos institucija. Jį sudaro 350 narių. Komisijos, Tarybos arba Parlamento konsultavimasis su Komitetu Sutartyse numatytais atvejais yra privalomas, o visais kitais atvejais – savanoriškas. Jis taip pat gali rengti nuomones savo iniciatyva. Jo narių nevaržo jokie nurodymai. Eidami savo pareigas jie yra visiškai nepriklausomi ir veikia Sąjungos bendro intereso labui.

Europos ombudsmenas

01-10-2017

Europos ombudsmenas nagrinėja Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų netinkamo administravimo atvejus. Jis gali pradėti tyrimą savo iniciatyva arba gavęs ES piliečio skundą. Ombudsmeną renka Europos Parlamentas savo kadencijos laikotarpiui.

Europos ombudsmenas nagrinėja Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ir agentūrų netinkamo administravimo atvejus. Jis gali pradėti tyrimą savo iniciatyva arba gavęs ES piliečio skundą. Ombudsmeną renka Europos Parlamentas savo kadencijos laikotarpiui.

Būsimi renginiai

21-11-2019
Looking back on 1989: The Fight for Freedom
Kitas renginys -
EPRS
21-11-2019
Fourth Annual Forum on Comparative Law - Freedom of expression [...]
Kitas renginys -
EPRS

Partneriai

Likite prisijungę

email update imageElektroninio pašto pranešimų apie naujienas sistema

Pranešimų e. paštu sistema, pagal kurią į jūsų e. pašto dėžutę tiesiogiai siunčiama naujausia informacija, jums suteikia galimybę gauti informaciją apie visus su Parlamentu susijusius asmenis ir įvykius. Ši informacija taip pat apima paskutines naujienas apie EP narius, informacinės tarnybos ir ekspertų grupės Think Tank pranešimus.

Šia sistema galima naudotis iš bet kurio Parlamento interneto svetainės puslapio. Kad užsisakytumėte ir gautumėte ekspertų grupės Think Tank pranešimus, jums tereikia nurodyti savo e. pašto adresą, pasirinkti dominančią temą, nurodyti dažnumą (kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį) ir patvirtinti registraciją paspaudžiant ant e. paštu gautos nuorodos.

RSS imageSklaidos kanalai

Nepraleskite jokios Europos Parlamento svetainės informacijos ar naujienų naudodamiesi sklaidos kanalu.

Norėdami pakeisti savo sklaidos kanalo nustatymus, spauskite ant šios nuorodos.