Šiame puslapyje surinktos nuorodos leidžia pažvelgti į vienintelės tiesiogiai renkamos ES institucijos vidaus darbą.
 • Tyrimų paslaugų Parlamento nariams tarnyba

  x

  Tyrimų paslaugų Parlamento nariams tarnyba


  Tyrimų paslaugų Parlamento nariams tarnyba teikia Parlamento nariams pritaikytus informacinius pranešimus ir atlieka tyrimus svarbiausiais ES politikos, problemų ir teisės aktų klausimais. Ji priklauso Europos Parlamento tyrimų tarnybai.

  ue.aporue.lraporue@srpe

 • Head
 • Poveikio vertinimas

  x

  Poveikio vertinimas


  Poveikio vertinimuose apibrėžiamas numatomas teisės aktų ekonominis, socialinis ir kt. poveikis, taip pat poveikis aplinkai. Poveikio vertinimą atlieka Europos Parlamento tyrimų tarnyba.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@tnemssessatcapmi-srpe

 • Teminiai skyriai

  x

  Teminiai skyriai


  Komitetų ir kitų Parlamento organų prašymu penki teminiai skyriai teikia institucijos ir išorės ekspertų parengtą aukšto lygio nepriklausomą ekspertinę informaciją, analizę ir politines konsultacijas. Šie teminiai skyriai glaudžiai bendradarbiauja su komitetais ir teikia jiems pagalbą rengiant teisės aktus dėl demokratinės ES politikos priežiūros ir vykdant šią priežiūrą.

  ue.aporue.lraporue@ecneics-ymonoce-pedlop ue.aporue.lraporue@noisehoc-pedlop ue.aporue.lraporue@snezitic-pedlop ue.aporue.lraporue@gdub-pedlop ue.aporue.lraporue@opxe-pedlop

 • Mokslinis perspektyvų tyrimas (STOA)

  x

  Mokslinis perspektyvų tyrimas (STOA)


  Mokslinio perspektyvų tyrimo skyrius (STOA), priklausantis Parlamentinių tyrimų paslaugų generaliniam direktoratui, atlieka tyrimus ir teikia strategines konsultacijas mokslinių ir technologinių sprendimų vertinimo ir mokslinio perspektyvų tyrimo klausimais. Vadovaujant STOA komisijai jis imasi tyrimų ir organizuoja renginius.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@aots

 • Ekonomikos valdymas

  x

  Ekonomikos valdymas


  Paramos ekonomikos valdymui skyrius teikia Parlamento nariams informaciją apie ekonomikos valdymo ir bankų priežiūros priemonių įgyvendinimą Sąjungoje, pirmiausia euro zonoje.

  ue.aporue.lraporue@voge

 • EP „Eurobarometras“

  x

  EP „Eurobarometras“


  Europos Parlamentas reguliariai užsako visuomenės nuomonės tyrimus valstybėse narėse. Tokiu būdu Parlamentas susipažįsta su piliečių vertinimais ir lūkesčiais, susijusiais su jo darbu ir apskritai Europos Sąjunga.

  ue.aporue.lraporue@gnirotinom.noinipo.cilbup

 • Europos pridėtinė vertė

  x

  Europos pridėtinė vertė


  Europos pridėtinės vertės tyrimuose, analizuojant galimą būsimų Sąjungos veiksmų naudą, nustatomas ES lygmens veiksmų poreikis. Europos pridėtinės vertės tyrimus atlieka Europos Parlamento tyrimų tarnyba.

  ue.aporue.lraporue@srpe ue.aporue.lraporue@eulavdeddanaeporue-srpe

 

Teisėkūros observatorija

Šiame puslapyje galite stebėti Europos sprendimų priėmimo proceso etapus, sužinoti, kas jau įvyko ir kas vyks toliau.

Dokumentų registras

Registre sukaupti visi oficialūs nuo 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento parengti ar gauti dokumentai. Galite atlikti paiešką pagal raktinį žodį, autoriaus pavardę, dokumento datą, registracijos numerį ar tipą.

Europos Parlamento tyrimų tarnybos tinklaraštis

Europos Parlamento tyrimų tarnybos tinklaraštyje suteikiama galimybė tiesiogiai susisiekti su specialistų grupe, padedančia Europos Parlamento nariams atlikti tyrimus ir parengiamąjį teisėkūros darbą.

ESPAS

ESPAS – tai unikalus tarpinstitucinis projektas, kuriuo siekiama stiprinti ES pastangas itin svarbioje perspektyvinio planavimo srityje

ORBIS - prognozių tyrimų centras

Apsilankykite didžiausioje pasaulyje perspektyvinių studijų bibliotekoje. Sužinokite apie ilgalaikes visuomenės raidos tendencijas. Skaitykite, sužinokite ir mąstykite apie įvairiausius su Jumis ir kitais pasaulio piliečiais susijusius klausimus.

URBIS - įgyvendinimo tyrimų centras

Visa iš nacionalinių parlamentų, regionų, miestų ir socialinių partnerių gauta medžiaga apie Komisijos darbo programą.

Faktų apie Europos Sąjungą suvestinės

Faktų suvestinės – glaustos, bet išsamios informacijos šaltinis; jose pateikiama Europos integracijos ir Europos Parlamento indėlio į šį procesą apžvalga. Jos nuolat atnaujinamos ir jas galima rasti Ekspertų grupės Think Tank svetainėje arba faktų suvestinių tinklalapyje.

ES knygynas

Visas ES publikacijas rasite ES knygyne – virtualiame ES institucijų leidinių knygyne, bibliotekoje ir archyve.