Būsimi renginiai

Klausymai

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 193 straipsniu, jei būtina, komitetui leidžiama rengti klausymą konkrečia darbo tema, kuriame kviečiami dalyvauti ekspertai. Du ar keli komitetai gali rengti bendrus klausymus. Dauguma komitetų rengia nuolatinius klausymus, kadangi juose galima sužinoti ekspertų nuomonę ir aptarti pagrindinius klausimus. Šiame puslapyje rasite visą turimą informaciją, susijusią su komitetų klausymais, įskaitant programas, skelbimus ir kalbas.

Seminarai

Seminarus organizuoja teminiai skyriai, o jų išlaidos tvarkomos vadovaujantis Finansiniu reglamentu. Seminarai nebūtinai yra vieši. Jie gali būti rengiami per komiteto posėdį.

Seminaruose EP nariai gali pateikti klausimus ir keistis nuomonėmis su ekspertais Parlamento veiklos ar kitais svarbiais einamaisiais klausimais.

Kiti renginiai

Kiti su politika susiję renginiai.