Subsidiaritātes princips

01-01-2018

Attiecībā uz Savienības neekskluzīvajām kompetencēm Līgumā par Eiropas Savienību ietvertais subsidiaritātes princips nosaka to, kādos gadījumos prioritāra ir Savienības, nevis dalībvalstu rīcība.

Attiecībā uz Savienības neekskluzīvajām kompetencēm Līgumā par Eiropas Savienību ietvertais subsidiaritātes princips nosaka to, kādos gadījumos prioritāra ir Savienības, nevis dalībvalstu rīcība.