Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pirmais pīlārs: II – tiešie maksājumi lauksaimniekiem

01-04-2018

Veicot 2003. gada reformu un 2009. gada “veselības pārbaudi”, lielākā daļa tiešā atbalsta tika atsaistīta. Regula (ES) Nr. 1307/2013 ir uzskatāma par vienotu juridisko pamatu un pilnīgu regulējumu, kurā lauksaimniekiem paredzētie tiešie maksājumi ir padarīti mērķtiecīgāki, taisnīgāki un “zaļāki”.

Veicot 2003. gada reformu un 2009. gada “veselības pārbaudi”, lielākā daļa tiešā atbalsta tika atsaistīta. Regula (ES) Nr. 1307/2013 ir uzskatāma par vienotu juridisko pamatu un pilnīgu regulējumu, kurā lauksaimniekiem paredzētie tiešie maksājumi ir padarīti mērķtiecīgāki, taisnīgāki un “zaļāki”.