Virzībā uz kopējo lauksaimniecības politiku pēc 2020. gada

01-04-2018

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma notika 2013. gadā un stājās spēkā 2015. gadā. ES iestādes ir apņēmušās līdz pašreizējās DFS darbības perioda beigām (2020. gads) pieņemt jaunu reformu, ņemot vērā daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.

Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) reforma notika 2013. gadā un stājās spēkā 2015. gadā. ES iestādes ir apņēmušās līdz pašreizējās DFS darbības perioda beigām (2020. gads) pieņemt jaunu reformu, ņemot vērā daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam.