Kopējā lauksaimniecības politika skaitļos

01-04-2018

Turpmāk norādītajās tabulās ir ietverti kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) galvenie rādītāji skaitļos, proti: lauksaimniecības un pārtikas rūpniecība dalībvalstīs (II tabula), vides aspektu integrācija kopējā lauksaimniecības politikā (III tabula), mežsaimniecības nozare (IV tabula), KLP finansējums un izdevumi (I un V tabula) un lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecība (VI tabula).

Turpmāk norādītajās tabulās ir ietverti kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) galvenie rādītāji skaitļos, proti: lauksaimniecības un pārtikas rūpniecība dalībvalstīs (II tabula), vides aspektu integrācija kopējā lauksaimniecības politikā (III tabula), mežsaimniecības nozare (IV tabula), KLP finansējums un izdevumi (I un V tabula) un lauksaimniecības un pārtikas produktu tirdzniecība (VI tabula).