Zivsaimniecības rādītāji Eiropā

01-01-2018

Turpmākajās tabulās ir ietverti galvenie statistikas dati par vairākām jomām, kas saistītas ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), proti: dalībvalstu zvejas flotes 2021. gadā (I tabula), nodarbinātība zvejniecības nozarē 2018. gadā, akvakultūras nozarē 2016. gadā un zivju pārstrādes nozarē 2017. gadā (II tabula), zvejas un akvakultūras produktu ražošanas, importa un eksporta apjoms 2018. gadā (III tabula), zvejas un akvakultūras produktu domājamais patēriņš un patēriņš uz vienu iedzīvotāju 2018. gadā (IV tabula) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda resursu piešķīrumi 2014.–2020. gada laikposmā (V tabula).

Turpmākajās tabulās ir ietverti galvenie statistikas dati par vairākām jomām, kas saistītas ar kopējo zivsaimniecības politiku (KZP), proti: dalībvalstu zvejas flotes 2021. gadā (I tabula), nodarbinātība zvejniecības nozarē 2018. gadā, akvakultūras nozarē 2016. gadā un zivju pārstrādes nozarē 2017. gadā (II tabula), zvejas un akvakultūras produktu ražošanas, importa un eksporta apjoms 2018. gadā (III tabula), zvejas un akvakultūras produktu domājamais patēriņš un patēriņš uz vienu iedzīvotāju 2018. gadā (IV tabula) un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda resursu piešķīrumi 2014.–2020. gada laikposmā (V tabula).