Vispārējs pārskats par attīstības politiku

01-01-2018

Attīstības politika ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības ārpolitikas virzieniem. Tās mērķi ir izskaust nabadzību, sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi, aizstāvēt cilvēktiesības un demokrātiju, veicināt dzimumu līdztiesību un risināt vides un ar klimatu saistītas problēmas. ES darbojas globālā mērogā un ir pasaulē lielākā attīstības līdzekļu devēja. Svarīgi aspekti efektīvā palīdzības sniegšanā ir sadarbība ar ES dalībvalstīm un darbības saskaņošana ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam.

Attīstības politika ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības ārpolitikas virzieniem. Tās mērķi ir izskaust nabadzību, sekmēt ilgtspējīgu izaugsmi, aizstāvēt cilvēktiesības un demokrātiju, veicināt dzimumu līdztiesību un risināt vides un ar klimatu saistītas problēmas. ES darbojas globālā mērogā un ir pasaulē lielākā attīstības līdzekļu devēja. Svarīgi aspekti efektīvā palīdzības sniegšanā ir sadarbība ar ES dalībvalstīm un darbības saskaņošana ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Ilgtspējīgas attīstības programmu 2030. gadam.