Dienvidāzija

01-01-2018

Āzija ir pasaules vislielākais un visapdzīvotākais kontinents, un ģeostratēģiskā ziņā tā ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībai, kura veido aizvien ciešākas saiknes ar Dienvidāzijas valstīm kā ietekmīga ekonomikas dalībniece un ļoti nozīmīga līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā, tiekdamās veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu. Eiropas Savienībai rūp arī drošības situācija reģionā, piemēram, saistībā ar Kašmiras konfliktu un situāciju Afganistānā.

Āzija ir pasaules vislielākais un visapdzīvotākais kontinents, un ģeostratēģiskā ziņā tā ir ļoti nozīmīga Eiropas Savienībai, kura veido aizvien ciešākas saiknes ar Dienvidāzijas valstīm kā ietekmīga ekonomikas dalībniece un ļoti nozīmīga līdzekļu devēja attīstības un palīdzības jomā, tiekdamās veicināt institucionālo attīstību, demokrātiju, labu pārvaldību un cilvēktiesību ievērošanu. Eiropas Savienībai rūp arī drošības situācija reģionā, piemēram, saistībā ar Kašmiras konfliktu un situāciju Afganistānā.