Pamattiesību aizsardzība Eiropas Savienībā

01-03-2018

Kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā, Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Lai panāktu, ka šīs vērtības tiek ievērotas, LES 7. pantā ir paredzēts ES mehānisms, kā noteikt, vai dalībvalsts smagi un pastāvīgi neievēro ES vērtības, un, iespējams, sodīt par šādiem pārkāpumiem, un nesen šis mehānisms tika pirmoreiz izmantots. ES saistoša ir arī tās Pamattiesību harta, kurā ir izklāstītas pamattiesības, kas, piemērojot ES tiesību aktus, jāievēro gan Eiropas Savienībai, gan tās dalībvalstīm. ES ir arī apņēmusies pievienoties Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.

Kā noteikts Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā, Eiropas Savienība ir dibināta, pamatojoties uz vērtībām, kas respektē cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesības, tostarp minoritāšu tiesības. Lai panāktu, ka šīs vērtības tiek ievērotas, LES 7. pantā ir paredzēts ES mehānisms, kā noteikt, vai dalībvalsts smagi un pastāvīgi neievēro ES vērtības, un, iespējams, sodīt par šādiem pārkāpumiem, un nesen šis mehānisms tika pirmoreiz izmantots. ES saistoša ir arī tās Pamattiesību harta, kurā ir izklāstītas pamattiesības, kas, piemērojot ES tiesību aktus, jāievēro gan Eiropas Savienībai, gan tās dalībvalstīm. ES ir arī apņēmusies pievienoties Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai.