Kapitāla brīva aprite

01-02-2018

Kapitāla brīva aprite ir viena no četrām ES vienotā tirgus pamatbrīvībām. Tā ir ne tikai jaunākā no pamatbrīvībām, bet tāpēc, ka, atšķirībā no pārējām brīvībām, tā ir saistīta ar trešām valstīm, arī visplašākā. Kapitāla plūsmu liberalizācija bija pakāpeniska. Ar Māstrihtas līgumu kopš 2004. gada sākuma ir aizliegti kapitāla aprites un maksājumu ierobežojumi gan starp dalībvalstīm, gan starp dalībvalstīm un trešām valstīm, taču pastāv izņēmumi.

Kapitāla brīva aprite ir viena no četrām ES vienotā tirgus pamatbrīvībām. Tā ir ne tikai jaunākā no pamatbrīvībām, bet tāpēc, ka, atšķirībā no pārējām brīvībām, tā ir saistīta ar trešām valstīm, arī visplašākā. Kapitāla plūsmu liberalizācija bija pakāpeniska. Ar Māstrihtas līgumu kopš 2004. gada sākuma ir aizliegti kapitāla aprites un maksājumu ierobežojumi gan starp dalībvalstīm, gan starp dalībvalstīm un trešām valstīm, taču pastāv izņēmumi.