Vispārējais vienotais digitālais tirgus

01-11-2017

Digitālais vienotais tirgus stimulē ekonomiku un uzlabo dzīves kvalitāti, izmantojot e-komerciju un e-pārvaldi. Tirgus un pārvaldes pakalpojumi attīstās no fiksētajām uz mobilajām platformām un kļūst arvien plašāk pieejami. Šo norišu dēļ ir vajadzīgs Eiropas tiesiskais regulējums, lai attīstītu mākoņdatošanu un mobilo datu savienojamību bez robežām, vienlaikus aizsargājot privātumu, personas datus un kiberdrošību. Parlamenta likumdošanas sasniegumi Eiropas digitālā vienotā tirgus izveidē katru gadu Eiropas izaugsmei papildus sniedz 177 miljardus EUR.

Digitālais vienotais tirgus stimulē ekonomiku un uzlabo dzīves kvalitāti, izmantojot e-komerciju un e-pārvaldi. Tirgus un pārvaldes pakalpojumi attīstās no fiksētajām uz mobilajām platformām un kļūst arvien plašāk pieejami. Šo norišu dēļ ir vajadzīgs Eiropas tiesiskais regulējums, lai attīstītu mākoņdatošanu un mobilo datu savienojamību bez robežām, vienlaikus aizsargājot privātumu, personas datus un kiberdrošību. Parlamenta likumdošanas sasniegumi Eiropas digitālā vienotā tirgus izveidē katru gadu Eiropas izaugsmei papildus sniedz 177 miljardus EUR.