Sociālā un nodarbinātības politika: vispārējie principi

01-01-2018

Eiropas integrācija gadu gaitā ir izraisījusi būtisku sociālo attīstību. Jaunākais piemērs tam ir Eiropas sociālo tiesību pīlāra proklamācija, kurā atkārtoti apliecināta ES apņemšanās nodrošināt labākus dzīves un darba apstākļus visā ES.

Eiropas integrācija gadu gaitā ir izraisījusi būtisku sociālo attīstību. Jaunākais piemērs tam ir Eiropas sociālo tiesību pīlāra proklamācija, kurā atkārtoti apliecināta ES apņemšanās nodrošināt labākus dzīves un darba apstākļus visā ES.