Sociālais nodrošinājums citās Eiropas Savienības dalībvalstīs

01-02-2018

Sociālā nodrošinājuma koordinācija atvieglo personu brīvu pārvietošanos ES teritorijā. 2010. gadā tika veikta fundamentāla tiesību aktu reforma šajā jomā, tos papildinot ar jauniem tiesību aktiem mobilo darba ņēmēju tiesību aizsardzības uzlabošanai. Komisija 2016. gadā iekļāva priekšlikumus darbaspēka mobilitātes paketē, lai turpinātu reformēt sistēmu un pielāgotu to mūsdienu ekonomiskajai un sociālajai realitātei Savienībā.

Sociālā nodrošinājuma koordinācija atvieglo personu brīvu pārvietošanos ES teritorijā. 2010. gadā tika veikta fundamentāla tiesību aktu reforma šajā jomā, tos papildinot ar jauniem tiesību aktiem mobilo darba ņēmēju tiesību aizsardzības uzlabošanai. Komisija 2016. gadā iekļāva priekšlikumus darbaspēka mobilitātes paketē, lai turpinātu reformēt sistēmu un pielāgotu to mūsdienu ekonomiskajai un sociālajai realitātei Savienībā.