Nodarbinātības politika

01-01-2018

Lielāka skaita un labāku darbvietu radīšana ir viens no galvenajiem stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem. Eiropas Nodarbinātības stratēģija (ENS) kopsakarā ar tās ietvaros veikto uzraudzības procesu un saistītajiem finansējuma instrumentiem sekmē “labprātīgo koordināciju”. Eiropas tiesības ir svarīgas atsevišķās jomās, kaut arī galvenās atbildīgās par nodarbinātību un sociālo politiku ir dalībvalstu valdības.

Lielāka skaita un labāku darbvietu radīšana ir viens no galvenajiem stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem. Eiropas Nodarbinātības stratēģija (ENS) kopsakarā ar tās ietvaros veikto uzraudzības procesu un saistītajiem finansējuma instrumentiem sekmē “labprātīgo koordināciju”. Eiropas tiesības ir svarīgas atsevišķās jomās, kaut arī galvenās atbildīgās par nodarbinātību un sociālo politiku ir dalībvalstu valdības.