Eiropas Sociālais fonds

01-02-2018

Eiropas Sociālais fonds (ESF) tika izveidots saskaņā ar Romas līgumu, lai kopējā tirgū uzlabotu darba ņēmēju mobilitāti un nodarbinātības iespējas. Laika gaitā šā fonda uzdevumi un darbības noteikumi tika pārskatīti, ņemot vērā dalībvalstu ekonomikas attīstību un situāciju nodarbinātības jomā, kā arī ES līmenī noteikto politisko prioritāšu attīstību.

Eiropas Sociālais fonds (ESF) tika izveidots saskaņā ar Romas līgumu, lai kopējā tirgū uzlabotu darba ņēmēju mobilitāti un nodarbinātības iespējas. Laika gaitā šā fonda uzdevumi un darbības noteikumi tika pārskatīti, ņemot vērā dalībvalstu ekonomikas attīstību un situāciju nodarbinātības jomā, kā arī ES līmenī noteikto politisko prioritāšu attīstību.