Ilgtspējīgs patēriņš un ražošana

01-11-2017

Ilgtspējīga izaugsme ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem. Saskaroties ar globālu dabas resursu nepietiekamību, ražotājiem un patērētājiem lielākais uzdevums ir īstenot pieeju “izdarīt vairāk ar mazākiem līdzekļiem”. Lai risinātu šo uzdevumu laikā, kad notiek straujas klimata pārmaiņas un pieaug pieprasījums pēc enerģijas un resursiem, ES ir ieviesusi plaša spektra politikas nostādnes un iniciatīvas, ar kurām panākt ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu. Ar šiem pasākumiem ir jāuzlabo vispārējie ražojumu ekoloģiskie raksturlielumi visā to aprites ciklā, jāveicina pieprasījums pēc labākiem produktiem un ražošanas tehnoloģijām un jāpalīdz patērētājiem izdarīt informētu izvēli.

Ilgtspējīga izaugsme ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem. Saskaroties ar globālu dabas resursu nepietiekamību, ražotājiem un patērētājiem lielākais uzdevums ir īstenot pieeju “izdarīt vairāk ar mazākiem līdzekļiem”. Lai risinātu šo uzdevumu laikā, kad notiek straujas klimata pārmaiņas un pieaug pieprasījums pēc enerģijas un resursiem, ES ir ieviesusi plaša spektra politikas nostādnes un iniciatīvas, ar kurām panākt ilgtspējīgu patēriņu un ražošanu. Ar šiem pasākumiem ir jāuzlabo vispārējie ražojumu ekoloģiskie raksturlielumi visā to aprites ciklā, jāveicina pieprasījums pēc labākiem produktiem un ražošanas tehnoloģijām un jāpalīdz patērētājiem izdarīt informētu izvēli.