Gaisa un trokšņa piesārņojums

01-02-2018

Gaisa piesārņojums un pārmērīgs troksnis kaitē gan mūsu veselībai, gan apkārtējai videi. Gaisa piesārņojumu galvenokārt rada rūpniecība, transports, enerģijas ražošana un lauksaimniecība. 2013. gada ES gaisa kvalitātes stratēģijas mērķis bija līdz 2020. gadam nodrošināt pilnīgu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem gaisa kvalitātes jomā, un tajā bija izvirzīti līdz 2030. gadam sasniedzami ilgtermiņa mērķi. Eiropas zaļā kursa ietvaros ES pārskata šos standartus, lai tos labāk saskaņotu ar Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem. ES mērķis ir arī uzlabot vispārējos ES tiesību aktus saistībā ar tīru gaisu, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta 2019. gadā veicot Gaisa kvalitātes direktīvu izvērtējumu (“atbilstības pārbaudi”). Vides trokšņa direktīva palīdz noteikt trokšņa līmeņus ES un veikt nepieciešamos pasākumus, lai troksni samazinātu līdz pieņemamam līmenim. Atsevišķi tiesību akti reglamentē trokšņa piesārņojumu no konkrētiem avotiem.

Gaisa piesārņojums un pārmērīgs troksnis kaitē gan mūsu veselībai, gan apkārtējai videi. Gaisa piesārņojumu galvenokārt rada rūpniecība, transports, enerģijas ražošana un lauksaimniecība. 2013. gada ES gaisa kvalitātes stratēģijas mērķis bija līdz 2020. gadam nodrošināt pilnīgu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem gaisa kvalitātes jomā, un tajā bija izvirzīti līdz 2030. gadam sasniedzami ilgtermiņa mērķi. Eiropas zaļā kursa ietvaros ES pārskata šos standartus, lai tos labāk saskaņotu ar Pasaules Veselības organizācijas ieteikumiem. ES mērķis ir arī uzlabot vispārējos ES tiesību aktus saistībā ar tīru gaisu, pamatojoties uz pieredzi, kas gūta 2019. gadā veicot Gaisa kvalitātes direktīvu izvērtējumu (“atbilstības pārbaudi”). Vides trokšņa direktīva palīdz noteikt trokšņa līmeņus ES un veikt nepieciešamos pasākumus, lai troksni samazinātu līdz pieņemamam līmenim. Atsevišķi tiesību akti reglamentē trokšņa piesārņojumu no konkrētiem avotiem.