Finansiālā palīdzība ES dalībvalstīm

01-02-2018

Eiropas finansiālās palīdzības mehānismu mērķis ir saglabāt ES un eurozonas finanšu stabilitāti, jo finansiālās grūtības vienā dalībvalstī var būtiski ietekmēt citu dalībvalstu makrofinansiālo stabilitāti. Finansiālā palīdzība ir saistīta ar makroekonomiskajiem nosacījumiem (tas drīzāk ir aizdevums, nevis fiskāls piešķīrums), lai nodrošinātu, ka šādu palīdzību saņēmušās dalībvalstis veic nepieciešamās fiskālās, ekonomiskās, strukturālās un uzraudzības reformas. Par reformām vienojas un tās izklāsta īpašos dokumentos (saprašanās memorandos), ko publicē Komisijas un vajadzības gadījumā Eiropas Stabilizācijas mehānisma tīmekļa vietnē.

Eiropas finansiālās palīdzības mehānismu mērķis ir saglabāt ES un eurozonas finanšu stabilitāti, jo finansiālās grūtības vienā dalībvalstī var būtiski ietekmēt citu dalībvalstu makrofinansiālo stabilitāti. Finansiālā palīdzība ir saistīta ar makroekonomiskajiem nosacījumiem (tas drīzāk ir aizdevums, nevis fiskāls piešķīrums), lai nodrošinātu, ka šādu palīdzību saņēmušās dalībvalstis veic nepieciešamās fiskālās, ekonomiskās, strukturālās un uzraudzības reformas. Par reformām vienojas un tās izklāsta īpašos dokumentos (saprašanās memorandos), ko publicē Komisijas un vajadzības gadījumā Eiropas Stabilizācijas mehānisma tīmekļa vietnē.