Finansiālā palīdzība ES dalībvalstīm

01-02-2018

Eiropas finansiālās palīdzības mehānismu mērķis ir saglabāt ES un eurozonas finanšu stabilitāti, jo finansiālās grūtības vienā dalībvalstī var būtiski ietekmēt citu dalībvalstu makrofinansiālo stabilitāti. Finansiālā palīdzība ir saistīta ar makroekonomiskajiem nosacījumiem (tas drīzāk ir aizdevums, nevis fiskāls piešķīrums), lai nodrošinātu, ka šādu palīdzību saņēmušās dalībvalstis veic nepieciešamās fiskālās, ekonomiskās, strukturālās un uzraudzības reformas. Par reformām vienojas un tās izklāsta īpašos dokumentos (saprašanās memorandos), ko publicē Komisijas un vajadzības gadījumā Eiropas Stabilizācijas mehānisma tīmekļa vietnē. Saistībā ar reaģēšanu uz Covid-19 krīzi ES ierosināja vairākus papildu finanšu instrumentus, ar ko palīdzēt dalībvalstīm atgūties no krīzes un panākt, ka valstu tautsaimniecības kļūst noturīgākas pret satricinājumiem.

Eiropas finansiālās palīdzības mehānismu mērķis ir saglabāt ES un eurozonas finanšu stabilitāti, jo finansiālās grūtības vienā dalībvalstī var būtiski ietekmēt citu dalībvalstu makrofinansiālo stabilitāti. Finansiālā palīdzība ir saistīta ar makroekonomiskajiem nosacījumiem (tas drīzāk ir aizdevums, nevis fiskāls piešķīrums), lai nodrošinātu, ka šādu palīdzību saņēmušās dalībvalstis veic nepieciešamās fiskālās, ekonomiskās, strukturālās un uzraudzības reformas. Par reformām vienojas un tās izklāsta īpašos dokumentos (saprašanās memorandos), ko publicē Komisijas un vajadzības gadījumā Eiropas Stabilizācijas mehānisma tīmekļa vietnē. Saistībā ar reaģēšanu uz Covid-19 krīzi ES ierosināja vairākus papildu finanšu instrumentus, ar ko palīdzēt dalībvalstīm atgūties no krīzes un panākt, ka valstu tautsaimniecības kļūst noturīgākas pret satricinājumiem.